GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc nghiệm IQ - 84
Sự di truyền của chỉ số IQ cho thấy khả năng IQ của một đứa trẻ bị ảnh hưởng từ IQ của cha mẹ. Bởi vì chỉ số IQ luôn nhỏ hơn 1 nên chỉ số IQ của đứa trẻ sẽ có xu hướng quay lại về chỉ số IQ chuẩn của dân số chung. Có thể nói, một cặp bố mẹ có chỉ số thông minh cao có nhiều khả năng có những đứa con kém thông minh hơn họ. Trong khi đó, những cặp bố mẹ có chỉ số IQ có chỉ số thông minh thấp lại có xu hướng có những đứa con thông minh hơn. Hiệu ứng trên có thể được biểu diễn bởi công thức:
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:56:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho chuỗi sau:
A Z BC YX DEF ???

Hãy tìm các chữ thay thế cho những dấu chấm hỏi trong chuỗi trên.
A-
WVU
B-
KLM
C-
OPQ
2-
Cho hình

Hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình trên sẽ là hình nào dưới đây?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
3-
Cho hình

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình trên
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
4-
Cho chuỗi hình như bên dưới

Hình tiếp theo của chuỗi hình trên sẽ là hình nào?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
5-
Cho hình
Hình thay thế cho dấu chấm hỏi (theo thứ tự từ trái qua phải)
A-
A và D
B-
B và C
C-
E và A
D-
C và D
E-
A và C
6-
Cho chuỗi
A C E G I ??

Tìm các ký tự thay thế cho những dấu chấm hỏi trong cuỗi trên.
A-
DG
B-
KM
C-
PL
D-
RN
E-
HL
F-
WU
7-
Cho hình:

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
8-
Điền hình thích hợp cho hình còn trống:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
9-
Chọn hình khác trong các hình sau:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
10-
Trong 6 hình được đánh số từ 1 tới 6, hãy tìm tìm hình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi?:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1842. Đăng: 25-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG