GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 16
Bộ phận dao động phát ra âm trong đàn ghi ta là A. Vỏ đàn B. Ống đàn C. Tay cầm đàn D. Dây đàn Vật phát ra âm cao khi? A. Vật dao động mạnh hơn. B. Vật dao động chậm hơn C. Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn D. Tần số dao động lớn hơn Vật phát ra âm thấp khi? A. Vật dao động mạnh hơn. B. Tần số dao động nhỏ hơn C. Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn D. Tần số dao động lớn hơn
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:37:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Bộ phận dao động phát ra âm trong đàn ghi ta là:
A-
Vỏ đàn
B-
Ống đàn
C-
Tay cầm đàn
D-
Dây đàn
2-
Vật phát ra âm cao khi?
A-
Vật dao động mạnh hơn.
B-
Vật dao động chậm hơn
C-
Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
D-
Tần số dao động lớn hơn
3-
Vật phát ra âm thấp khi?
A-
Vật dao động mạnh hơn.
B-
Tần số dao động nhỏ hơn
C-
Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
D-
Tần số dao động lớn hơn
4-
Số dao động trong một giây gọi là?
A-
Độ dài
B-
Tần số
C-
Khối lượng
D-
Trọng lượng
5-
Đơn vị tần số là?
A-
Héc(Hz)
B-
Kilôgam(kg)
C-
Niu tơn(N)
D-
Mét(m)
6-
Âm trầm, âm bổng phụ thuộc vào yếu tố nào?
A-
Độ to của vật
B-
Độ dài của vật
C-
Tần số dao động của vật
D-
Khối lượng của vật
7-
Khi dây đàn căng, nếu ta gẩy thì tần số dao động của dây đan?
A-
Không thay đổi
B-
Nhỏ
C-
Lớn
D-
Trung bình
8-
Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với:
A-
Vị trí cân bằng của nó
B-
Mặt Đất
C-
Mặt Trời
D-
Âm to
9-
Độ to của âm phụ thuộc vào?
A-
Người gẩy dây đàn
B-
Mặt trống
C-
Biên độ dao động
D-
Đơn vị đo độ to của âm
10-
Biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng?
A-
Dài
B-
Ngắn
C-
Nhỏ
D-
To
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 953. Đăng: 26-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG