GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào sai ? A. Sau khi được cọ sát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ. B. Không cần bị cọ sát một thanh thủy tinh, một thước nhựa cũng hút được các vật nhẹ. C. Lấy một mảnh lụa cọ sát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy. D. Nhiều vật sau khi cọ sát thì có khả năng hút các vật khác. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường? A. Công tắc. B. Quạt điện. C. Bóng đèn bút thử điện. D. Cuộn dây dẫn có lõi sắt non. Có 4 vật a, b, c và d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: A. Vật b và d có điện tích cùng dấu. B. Vật b và c có điện tích cùng dấu. C. Vật a và c có điện tích cùng dấu. D. Vật a và d có điện tích trái dấu.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:46:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào sai ?
A-
Sau khi được cọ sát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ.
B-
Không cần bị cọ sát một thanh thủy tinh, một thước nhựa cũng hút được các vật nhẹ.
C-
Lấy một mảnh lụa cọ sát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy.
D-
Nhiều vật sau khi cọ sát thì có khả năng hút các vật khác.
2-
Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường?
A-
Công tắc.
B-
Quạt điện.
C-
Bóng đèn bút thử điện.
D-
Cuộn dây dẫn có lõi sắt non.
3-
Có 4 vật a, b, c và d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:
A-
Vật b và d có điện tích cùng dấu.
B-
Vật b và c có điện tích cùng dấu.
C-
Vật a và c có điện tích cùng dấu.
D-
Vật a và d có điện tích trái dấu.
4-
Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai ?
A-
Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.
B-
Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.
C-
Các vật đều có khả năng nhiễm điện.
D-
Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện.
5-
Vào những ngày khô hanh, lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn khô thì hôm sau lại thấy có bụi bám vào chúng thậm chí, có thể có bụi nhiều hơn vì:
A-
Thủy tinh sạch và sáng hơn, rễ bắt bụi.
B-
Sau khi cọ xát thủy tinh bị nhiễm điện mạnh và hút bụi nhiều hơn.
C-
Những ngày khô hanh càng nhiều bụi mà thủy tinh lại được chùi sạch.
D-
Trời hanh khô có nhiều bụi hơn.
6-
Cánh quạt điện mặc dù thổi gió bay nhưng sau một thời gian nó lại nhiều bụi bám vào, đặc biệt ở mép cánh quạt vì :
A-
Cánh quạt quay liên tục va chạm càng nhiều với các hạt bụi.
B-
Gió cuốn bụi làm cho bụi bám vào.
C-
Điện vào cánh quạt làm cho nó nhiễm điện nên hút được bụi.
D-
Khi quay cánh quạt bị nhiễm điện do cọ xát với không khí nên nó hút bụi, làm bụi bám vào.
7-
Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống : Nhiều chất ở cơ thể .............. cũng có khả năng nhiễm điện.
A-
Lỏng.
B-
Khí.
C-
Rắn.
D-
Tất cả đều đúng.
8-
Trong một số nghành sản xuất, nhiều khi người ta thấy có các tia lửa phóng ra giữa dây kéo và ròng rọc vì :
A-
Do cọ xát mạnh.
B-
Ròng rọc và dây kéo bj nóng lên do cọ xát.
C-
Ròng rọc và dây kéo bj nhiễm điện do cọ xát.
D-
Nhiệt độ trong phòng khi ấy tăng lên.
9-
Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?
A-
Phơi thước nhựa ở ngoài nắng.
B-
Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô.
C-
Áp thước nhựa vào một cực của nam châm.
D-
Áp sát thước nhựa vào một cực của pin.
10-
Cọ xát thanh thủy tinh bằng miếng lụa, cọ xát mảnh pôliêtilen bằng miếng len. Đưa thanh thủy tinh lại gần mảnh pôliêtilen thì :
A-
Vừa hút, vừa đẩy.
B-
Chúng hút lẫn nhau.
C-
Thanh thủy tinh hút mảnh pôliêtilen.
D-
Chúng đẩy nhau.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1241. Đăng: 26-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG