GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 02
Bài trắc nghiệm về từ trường sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc nào, lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:08:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc:
A-
Vặn đinh ốc 1.
B-
Vặn đinh ốc 2.
C-
Bàn tay trái.
D-
Bàn tay phải.
2-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với dòng điện.
B-
Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ.
C-
Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ.
D-
Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp thuyến với các đường cảm ứng từ
3-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều dòng điện.
B-
Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều đường cảm ứng từ.
C-
Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi tăng cường độ dòng điện.
D-
Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chiều khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đường cảm ứng từ.
4-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực
B-
Độ lớn của cảm ứng từ được xác định theo công thức phụ thuộc vào cường độ dòng điện I và chiều dài đoạn dây dẫn đặt trong từ trường
C-
Độ lớn của cảm ứng từ được xác định theo công thức không phụ thuộc vào cường độ dòng điện I và chiều đài đoạn dây dẫn đặt trong từ trường
D-
Cảm ứng từ là đại lượng vectơ
5-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện trong đoạn dây.
B-
Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây.
C-
Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.
D-
Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.
6-
Phát biểu nào dưới đây là Đúng?
Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ.
A-
Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.
B-
Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện.
C-
Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện.
D-
Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện.
7-
Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm) đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 (N). Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là:
A-
0,4 (T).
B-
0,8 (T).
C-
1,0 (T).
D-
1,2 (T).
8-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì:
A-
Lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây.
B-
Lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây.
C-
Lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ.
D-
Lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây.
9-
Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc ỏ hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là:
A-
0,50
B-
300
C-
600
D-
900
10-
Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt trong vùng không gian có từ trường đều như hình vẽ.

Lực từ tác dụng lên dây có:
A-
Phương ngang hướng sang trái.
B-
Phương ngang hướng sang phải.
C-
Phương thẳng đứng hướng lên.
D-
Phương thẳng đứng hướng xuống.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 982. Đăng: 25-07-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG