GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng? A. Song song B. Phân kì C. Hội tụ D. Vừa song song vừa hội tụ Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng phân kì thành một chùm sáng? A. Song song B. Phân kì C. Hội tụ D. Vừa song song vừa hội tụ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? A. Mặt phẳng trùng với mặt gương. B. Mặt phẳng vuông góc với tia tới. C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với tia tới. D. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới. Chiếu tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’= 60o. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là: A. 60o B. 30o C. 120o D. 15o
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:22:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng?
A-
Song song
B-
Phân kì
C-
Hội tụ
D-
Vừa song song vừa hội tụ
2-
Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng phân kì thành một chùm sáng?
A-
Song song
B-
Phân kì
C-
Hội tụ
D-
Vừa song song vừa hội tụ
3-
Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
A-
Mặt phẳng trùng với mặt gương.
B-
Mặt phẳng vuông góc với tia tới.
C-
Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với tia tới.
D-
Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
4-
Chiếu tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’= 60o. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:
A-
60o
B-
30o
C-
120o
D-
15o
5-
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
A-
Lớn hơn vật.
B-
Nhỏ hơn vật.
C-
Bằng vật.
D-
Gấp đôi vật.
6-
Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
A-
Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
B-
Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C-
Hứng được trên màn, bằng vật.
D-
Không hứng được trên màn, bằng vật.
7-
Nhật thực xảy ra vào thời điểm và vị trí Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng như sau:
A-
Ban đêm, Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng
B-
Ban đêm, Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất
C-
Ban ngày, Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng
D-
Ban ngày, Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất
8-
Nếu tia tới tạo với mặt gương một góc 30o thì góc phản xạ có giá trị là:
A-
i’ = 60o
B-
i’ = 90o
C-
i’ = 45o
D-
i’ = 30o
9-
Ảnh tạo bởi gương phẳng có tính chất là:
A-
Ảnh ảo, nhỏ hơn vật
B-
Ảnh ảo, lớn bằng vật
C-
Ảnh ảo, lớn hơn vật
D-
Ảnh thật, bằng vật.
10-
Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu trên xe ô tô. Vì:
A-
Ảnh nhìn thấy trong gương rõ hơn
B-
Ảnh nhìn thấy trong gương lớn hơn
C-
Vùng nhìn thấy của gương rộng hơn
D-
Vùng nhìn thấy sáng rõ hơn.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1415. Đăng: 28-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG