GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 86
Bằng quan sát trong đời sống ta thấy, trí thông minh thể hiện ở "sự nhanh nhẹn, linh hoạt" trong nhận thức, ở khả năng "sớm hiểu sớm biết" so với người cùng lứa tuổi, là "khả năng vượt trội" về trí tuệ. Cũng có người nói đến sức bật nhận thức, sức chú ý, độ tập trung, khả năng quan sát v.v… Trong câu chuyện về Edison, chính phản ứng nhanh nhạy của Edison mới bộc lộ trí thông minh của ông. Vì vậy, quan niệm cần nắm rõ khi đo IQ chính là đo sức hiểu biết chứ không phải là đo vốn hiểu biết rộng hay hẹp. IQ có liên quan đến quá trình học tập, kết quả học tập, nhưng đo IQ phải hướng đến đo khả năng nhận thức (khả năng theo học, khả năng làm việc bằng trí não, khả năng trí nhớ). Điều này khác xa với các bài do thành quả học tập. Như vậy, một đứa trẻ nhỏ cũng có thể đạt IQ ngang với một học sinh lớn, học bậc trung học phổ thông.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:04:32(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong 6 hình được đánh số từ 1 -> 6, hãy tìm hình thích hợp điền vào dấu chấm hỏi?:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
2-
Cho hình:

Tìm hình thích hợp thay thế vào dấu chấm hỏi:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
3-
Hãym tìm ra thứ khác với các hình còn lại:
Cà chua
Táo
Đào
Chuối
A-
Cà chua
B-
Táo
C-
Đào
D-
Chuối
4-
Tìm ra số thay thế vào dấu chấm hỏi?:
5 2 4 1 3 ?
A-
Số 8
B-
Số 17
C-
Số 18
D-
Số 91
E-
Số 11
F-
Số 0
5-
Cho câu sau:
Mây đối với mưa cũng giống như chớp đối với . . . .

Từ nào thay thế cho dấu ba chấm trong các từ sau đây?
TRỜI
GIÓ
SẤM
ÁNH SÁNG
LÓE
MẶT TRỜI
A-
TRỜI
B-
GIÓ
C-
SẤM
D-
ÁNH SÁNG
E-
LÓE
F-
MẶT TRỜI
6-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong 6 hình sau đây?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
7-
Từ nào cần thêm vào 2 dấu chấm hỏi?
A-
Chữ P và chữ A
B-
Chữ I và chữ E
C-
Chữ I và chữ L
D-
Chữ A và chữ R
E-
Chữ N và chữ C
F-
Chữ Y và chữ G
8-
Cho hình:

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
9-
Cho hình

Hình tiếp theo của chuỗi hình trên là hình nào bên dưới?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
10-
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2343. Đăng: 30-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG