GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   

Trắc Nghiệm UML - Bài 64
Một file giao dịch được sử dụng chính để cập nhật master file. [a]--Đúng [b]--Sai..... Joanne - 1 nhà phân tích hệ thống được đào tạo tại trường đại học, được giao nhiệm vụ lãnh đạo một đội để thực hiện 1 hệ thống lưu trữ dữ liệu mới cho công ty cô ta. Sau khi phân tích cẩn thận 5 khu vực bao gồm toàn bộ công ty trị giá 35tỉ $, đội của Joanne nên thực hiện 1 hệ quản trị CSDL end-user. [a]--Đúng [b]--Sai.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:01:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
File truy nhập liên tục là rất hiệu quả cho quá trình họat động như viết thông báo.
A-
Đúng
B-
Sai
2-
Khi tìm kiếm một đối tượng cụ thể yêu thích trên file truy nhập liên tục trung bình 25% sẽ phải được tìm theo trật tự để tìm đối tượng. [a]--Đúng
A-
Đúng
B-
Sai
3-
Một file giao dịch được sử dụng chính để cập nhật master file.
A-
Đúng
B-
Sai
4-
Joanne - 1 nhà phân tích hệ thống được đào tạo tại trường đại học, được giao nhiệm vụ lãnh đạo một đội để thực hiện 1 hệ thống lưu trữ dữ liệu mới cho công ty cô ta. Sau khi phân tích cẩn thận 5 khu vực bao gồm toàn bộ công ty trị giá 35tỉ $, đội của Joanne nên thực hiện 1 hệ quản trị CSDL end-user.
A-
Đúng
B-
Sai
5-
Một master file lưu thông tin cốt(lõi) quan trọng cho nghiệp vụ, được giữ trong 1 khoảng thời gian dài, và được cập nhật đều đặn.
A-
Đúng
B-
Sai
6-
Thông tin trong 1bản ghi của file ghi cụ thể vị trí của bản ghi quan hệ được gọi là 1người ghi(marker).
A-
Đúng
B-
Sai
7-
Một nguyên tắc đơn giản để theo khi tạo ra bài toán miền lớp và truy nhập dữ liệu và thao tác lớp là nên có 1 truy nhập dữ liệu và thao tác lớp cho mỗi bài toán miền lớp cụ thể.
A-
Đúng
B-
Sai
8-
Một file lưu thông tin cốt(lõi) quan trọng cho nghiệp vụ là 1 audit file(file kiểm toán).
A-
Đúng
B-
Sai
9-
Một file lưu các giá trị tĩnh được sử dụng để tham chiếu và phê chuẩn là 1 file tra cứu.
A-
Đúng
B-
Sai
10-
Một file lưu thông tin về ai, khi nào và như thế nào dữ liệu bị biến đổi là 1 audit file (file kiểm toán).
A-
Đúng
B-
Sai
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 946. Đăng: 08-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG