GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 91
Cho 2 điểm A(2; 3; -4), B(4; -1; 0). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:
A. x - 2y + 2z + 3 = 0
B. x + 2y - 2z + 3 = 0
C. x - 2y + 2z - 3 = 0
D. x + 2y - 2z - 3 = 0
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:18:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho 2 điểm A(2; 3; -4), B(4; -1; 0). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:
A-
x - 2y + 2z + 3 = 0
B-
x + 2y - 2z + 3 = 0
C-
x - 2y + 2z - 3 = 0
D-
x + 2y - 2z - 3 = 0
2-
Cho 2 đường thẳng:

Câu nào sau đây đúng?
A-
d1 có vectơ pháp tuyến
B-
C-
d1 song song với d2
D-
d1 vuông góc với d2
3-
Mặt cầu (S) có phương trình thì có bán kính R bằng:
A-
B-
C-
D-
4-
Cho hai vectơ trong không gian thỏa . Khi đó bằng:
A-
B-
C-
D-
5-
Cho tam giác ABC có A(1; 2; 3), B(3; 2; 1), C(1; 4; 1). Tam giác ABC là tam giác gì?
A-
Tam giác cân
B-
Tam giác đều
C-
Tam giác vuông
D-
Tam giác thường
6-
Cho hai mặt phẳng:

Để (α) song song với (β) thì giá trị của m và n là:
A-
B-
C-
D-
7-
Cho điểm M(2; 1; 4). Tìm tọa độ điểm H thuộc đường thẳng
sao cho đoạn MH có độ dài nhỏ nhất?
A-
H(3; 2; 3)
B-
H(3; 2; 2)
C-
H(2; 3; 3)
D-
Đáp số khác
8-
Cho mặt cầu (S) có phương trình: có tọa độ tâm I là:
A-
B-
C-
D-
9-
Trong không gian cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Tập hợp các điểm M sao cho là:
A-
Đường thẳng qua C và song song với AB
B-
Đường thẳng qua B và song song với AC
C-
Đường thẳng qua A và song song với BC
D-
Đường thẳng qua C và vuông góc với AB
10-
Cho 3 vectơ . Câu nào sau đây đúng?
A-
cùng phương
B-
đồng phẳng
C-
không đồng phẳng
D-
vuông góc nhau
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 701. Đăng: 16-02-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG