GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   

Trắc Nghiệm Tổng Quan Viễn Thông - Bài 07
Ưu điểm của hệ thống thông tin quang A. Khoảng cách giữa các trạm lặp lớn hơn C. Khối lượng nhẹ B. Kích cỡ của cáp nhỏ D. Tất cả các trường hợp trên...... Phân chia theo chiết suất, có các loại sợi quang là A. Sợi đa mode chiết xuất bậc và Sợi đa mode chiết xuất gradient. B. Sợi đa mode chiết xuất bậc và Sợi đơn mode (chiết xuất bậc) C. Sợi đa mode chiết xuất bậc, Sợi đa mode chiết xuất gradient và Sợi đơn mode D. Sợi đa mode chiết xuất gradient và Sợi đơn mode (chiết xuất bậc).....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:55:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Để chống lại hiện tượng suy hao thì thường chúng ta dùng:
A-
Bộ phát
B-
Bộ thu
C-
Bộ lặp
D-
Bộ lọc
2-
Ưu điểm của hệ thống thông tin quang:
A-
Khoảng cách giữa các trạm lặp lớn hơn
B-
Kích cỡ của cáp nhỏ
C-
Khối lượng nhẹ
D-
Tất cả các trường hợp trên
3-
Phân chia theo chiết suất, có các loại sợi quang là:
A-
Sợi đa mode chiết xuất bậc và Sợi đa mode chiết xuất gradient.
B-
Sợi đa mode chiết xuất bậc và Sợi đơn mode (chiết xuất bậc)
C-
Sợi đa mode chiết xuất bậc, Sợi đa mode chiết xuất gradient và Sợi đơn mode
D-
Sợi đa mode chiết xuất gradient và Sợi đơn mode (chiết xuất bậc)
4-
Mục đích của ghép kênh là:
A-
Tiết kiệm chi phí truyền dẫn
B-
Giảm thời gian truyền dẫn
C-
Tiết kiệm tần số truyền dẫn
D-
Rút ngắn cự ly truyền dẫn
5-
Trong kỹ thuật FDM, để nhiều người dùng cùng sử dụng được một môi trường truyền dẫn, tài nguyên mạng nào được sử dụng?
A-
Thời gian
B-
Tần số
C-
D-
Kết hợp thời gian và tần số
6-
Trong kỹ thuật TDM, để nhiều người dùng cùng sử dụng được một môi trường truyền dẫn, tài nguyên mạng nào được sử dụng?
A-
Thời gian
B-
Tần số
C-
D-
Kết hợp thời gian và tần số
7-
Vật liệu thường được sử dụng để làm dây dẫn trong cáp đồng xoắn đôi:
A-
Đồng
B-
Sắt
C-
Nhôm
D-
Thủy tinh
8-
Xuyên âm và các loại can nhiễu khác ảnh hưởng tới truyền dẫn như thế nào?
A-
Cải thiện chất lượng truyền dẫn
B-
Không ảnh hưởng tới chất lượng truyền dẫn
C-
Làm giảm chất lượng truyền dẫn
D-
Có ảnh hưởng tới chất lượng truyền dẫn nhưng không đáng kể (có thể bỏ qua) dù với bất kỳ khoảng cách nào
9-
Cấu trúc của cáp đồng trục như thế nào?
A-
Gồm một dây dẫn kim loại mà không có vỏ
B-
Gồm một cặp dây dẫn xoắn vào nhau
C-
Gồm hai cặp dây dẫn xoắn vào nhau
D-
Gồm lõi kim loại ở chính giữa và một lớp dẫn khác bao phủ bên ngoài có hình ống
10-
Hiện tượng tán sắc xảy ra trong trong hình thức truyền dẫn nào sau?
A-
Cáp quang
B-
Cáp đồng trục
C-
Cáp đồng xoắn đôi
D-
Vô tuyến
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1511. Đăng: 17-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG