GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Đề Thi Đại Học 2007 - Sinh Học - Bài 03
Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen có hai alen (A trội hoàn toàn so với a). Sau đó, con người đã săn bắt phần lớn các cá thể có kiểu hình trội về gen này. Cấu trúc di truyền của quần thể sẽ thay đổi theo hướng A. tần số alen A và alen a đều giảm đi. B. tần số alen A và alen a đều không thay đổi. C. tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:49:54(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm....
A-
đột biến trung tính.
B-
biến dị tổ hợp.
C-
biến dị cá thể.
D-
đột biến.
2-
Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường ít được áp dụng ở....
A-
động vật bậc cao.
B-
vi sinh vật.
C-
nấm.
D-
thực vật.
3-
Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm.....
A-
tăng tỉ lệ dị hợp.
B-
tăng biến dị tổ hợp.
C-
giảm tỉ lệ đồng hợp.
D-
tạo dòng thuần.
4-
Kỹ thuật cấy gen hiện nay thường không sử dụng để tạo....
A-
hoocmôn sinh trưởng.
B-
hoocmôn insulin.
C-
chất kháng sinh.
D-
thể đa bội.
5-
Bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc không thể tạo ra được các chủng......
A-
nấm men, vi khuẩn có khả năng sinh sản nhanh tạo sinh khối lớn.
B-
vi khuẩn E. coli mang gen sản xuất insulin của người.
C-
penicillium có hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần chủng gốc.
D-
vi sinh vật không gây bệnh đóng vai trò làm kháng nguyên.
6-
Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở đời con là.....
A-
1/6.
B-
1/12.
C-
1/36.
D-
1/2.
7-
Trong nhóm vượn người ngày nay, loài có quan hệ gần gũi nhất với người là......
A-
tinh tinh.
B-
đười ươi.
C-
gôrila.
D-
vượn.
8-
Phát biểu không đúng về đột biến gen là:
A-
Đột biến gen làm biến đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit trong cấu trúc của gen.
B-
Đột biến gen làm phát sinh các alen mới trong quần thể.
C-
Đột biến gen làm biến đổi đột ngột một hoặc một số tính trạng nào đó trên cơ thể sinh vật.
D-
Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.
9-
Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền?
A-
0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.
B-
0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa.
C-
0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa.
D-
0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa.
10-
Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là.....
A-
chuyển đoạn lớn và đảo đoạn.
B-
mất đoạn lớn.
C-
lặp đoạn và mất đoạn lớn.
D-
đảo đoạn.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 753. Đăng: 18-02-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG