GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 98
Cho đường thẳng và mặt phẳng (α): x + y + z - 3 = 0. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) lên mặt phẳng (α).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:32:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho đường thẳng
và mặt phẳng (α): x + y + z - 3 = 0. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) lên mặt phẳng (α).
A-
B-
C-
D-
2-
Cho điểm M(1; 2; -1) và đường thẳng
Tìm tọa độ hình chiếu H của M lên (d).
A-
B-
C-
D-
3-
Cho điểm M(1; 2; -1) và đường thẳng
Tính khoảng cách từ M đến (d)
A-
B-
C-
D-
4-
Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng:
A-
d1 song song d2
B-
d1 chéo d2
C-
d1 vuông góc d2
D-
d1 cắt d2
5-
Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng:
A-
10
B-
15
C-
20
D-
25
6-
Cho đường thẳng
và mặt phẳng (α): 2x + y + z - 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng đối xứng của (d) qua mặt phẳng (α)
A-
B-
C-
D-
7-
Xác định tâm của mặt cầu
A-
(-4; -1; 0)
B-
(4; 0; 1)
C-
(4; -1; 0)
D-
(4; 1; 0)
8-
Xác định bán kính của mặt cầu
A-
2
B-
4
C-
6
D-
5
9-
Xác định tâm của mặt cầu
A-
(2; -3; 1)
B-
(-2; -3; 1)
C-
(3; -2; 1)
D-
(2; -3; -1)
10-
Xác định bán kính của mặt cầu
A-
2
B-
4
C-
6
D-
8
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 848. Đăng: 21-02-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG