GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Bài trắc nghiệm về Cảm Ứng Điện Từ sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như bài toán tính toán suất điện động giữa hai đầu thanh dẫn điện, làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:12:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một thanh dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4 (T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc 300, độ lớn v = 5 (m/s). Suất điện động giữa hai đầu thanh là:
A-
0,4 (V).
B-
0,8 (V).
C-
40 (V).
D-
80 (V).
2-
Một thanh dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4 (T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc 300. Suất điện động giữa hai đầu thanh bằng 0,2 (V). Vận tốc của thanh là:
A-
v = 0,0125 (m/s).
B-
v = 0,025 (m/s).
C-
v = 2,5 (m/s).
D-
v = 1,25 (m/s).
3-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian gọi là dòng điện Fucô.
B-
Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
C-
Dòng điện Fucô được sinh ra khi khối kim loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kim loại đó.
D-
Dòng điện Fucô chỉ được sinh ra khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên.
4-
Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường:
A-
Chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.
B-
Tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.
C-
Đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.
D-
Sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.
5-
Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô sẽ xuất hiện trong:
A-
Bàn là điện.
B-
Bếp điện.
C-
Quạt điện.
D-
Siêu điện.
6-
Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong:
A-
Quạt điện.
B-
Lò vi sóng.
C-
Nồi cơm điện.
D-
Bếp từ.
7-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Sau khi quạt điện hoạt động, ta thấy quạt điện bị nóng lên. Sự nóng lên của quạt điện một phần là do dòng điện Fucô xuất hiện trong lõi sắt của của quạt điện gây ra.
B-
Sau khi siêu điện hoạt động, ta thấy nước trong siêu nóng lên. Sự nóng lên của nước chủ yếu là do dòng điện Fucô xuất hiện trong nước gây ra.
C-
Khi dùng lò vi sóng để nướng bánh, bánh bị nóng lên. Sự nóng lên của bánh là do dòng điện Fucô xuất hiện trong bánh gây ra.
D-
Máy biến thế dùng trong gia đình khi hoạt động bị nóng lên. Sự nóng lên của máy biến thế chủ yếu là do dòng điện Fucô trong lõi sắt của máy biến thế gây ra.
8-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.
B-
Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.
C-
Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.
D-
Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.
9-
Đơn vị của hệ số tự cảm là:
A-
Vôn (V).
B-
Tesla (T).
C-
Vêbe (Wb).
D-
Henri (H).
10-
Biểu thức tính suất điện động tự cảm là:
A-
B-
C-
D-
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 4760. Đăng: 26-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG