GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 22
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Vào thời điểm thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ A. cực đại. B. cực tiểu. C. bằng không. D. bằng cường độ hiệu dụng. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Vào thời điểm thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm ? A. 1,0 A và đang giảm. B. 1,0 A và đang tăng. C. và đang tăng. D. và đang giảm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:08:27(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Vào thời điểm thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ:
A-
cực đại.
B-
cực tiểu.
C-
bằng không.
D-
bằng cường độ hiệu dụng.
2-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Vào thời điểm thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm ?
A-
1,0 A và đang giảm.
B-
1,0 A và đang tăng.
C-
và đang tăng.
D-
và đang giảm.
3-
Giá trị của điện áp hiệu dụng trong mạng điện dân dụng ở nước ta:
A-
bằng 110 V.
B-
bằng 220 V.
C-
thay đổi từ − 220 V đến + 220 V.
D-
thay đổi từ − 110 V đến + 110 V.
4-
Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của đoạn mạch này là:
A-
110 V.
B-
V.
C-
220 V.
D-
V.
5-
Vôn kế và ampe kế xoay chiều là những dụng cụ dùng để đo:
A-
giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
B-
giá trị trung bình của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
C-
giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
D-
giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
6-
Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng 0,5Io vào những thời điểm:
A-
.
B-
.
C-
.
D-
.
7-
Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = Iocos(100πt), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng 0,5Io vào thời điểm:
A-
.
B-
.
C-
.
D-
.
8-
Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này là:
A-
B-
C-
D-
9-
Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Tính từ thời điểm 0 s, tìm thời điểm đầu tiên điện áp có giá trị tức thời bằng giá trị hiệu dụng và điện áp đang giảm?
A-
B-
C-
D-
10-
Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Tại một thời điểm t1(s) nào đó điện áp đang giảm và có giá trị tức thời là V. Hỏi vào thời điểm t2(s) = t1(s) + 0,005(s) thì điện áp có giá trị tức thời bằng bao nhiêu ?
A-
V.
B-
V.
C-
V.
D-
V.
11-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Biểu thức cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch điện này là:
A-
B-
C-
D-
12-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Trong giây đầu tiên tính từ thời điểm 0 s, dòng điện có cường độ bằng không được mấy lần?
A-
50 lần.
B-
60 lần.
C-
100 lần.
D-
120 lần.
13-
Một đèn neon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220V và tần số f = 50Hz . Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của nó không nhỏ hơn 200V. Hỏi trong một giây có bao nhiêu lần đèn sáng?
A-
2 lần.
B-
50 lần.
C-
100 lần.
D-
200 lần.
14-
Một đèn điện có ghi 110 V − 75 W được dùng với dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz. Cho biết bóng đèn sáng bình thường. Điện áp cực đại giữa hai đầu của dây tóc bóng đèn là:
A-
110V.
B-
V.
C-
220V.
D-
V.
15-
Một đèn neon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220V và tần số f = 50Hz. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của nó không nhỏ hơn 155,6V (coi bằng V) Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kì của dòng điện là:
A-
1:1.
B-
2:1.
C-
1:2.
D-
2:5.
16-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Tính từ lúc 0s , thời điểm đầu tiên mà dòng điện có cường độ bằng cường độ hiệu dụng là:
A-
.
B-
.
C-
.
D-
.
17-
Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi của điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó theo thời gian. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ lệch pha giữa u (t) và i (t)?
A-
u (t) chậm pha so với i (t) một góc rad.
B-
u (t) nhanh pha so với i (t) một góc rad.
C-
u (t) chậm pha so với i (t) một góc rad.
D-
u (t) nhanh pha so với i (t) một góc rad.
18-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 0,5cos(100πt) (A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc 0s, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ ba vào thời điểm:
A-
.
B-
.
C-
.
D-
.
19-
Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm:
A-
.
B-
.
C-
.
D-
.
20-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang tăng và có cường độ tức thời bằng cường độ hiệu dụng thì khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để dòng điện lại có cường độ tức thời bằng cường độ hiệu dụng nhưng đang giảm là:
A-
.
B-
.
C-
.
D-
.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1000. Đăng: 23-03-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG