GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 34
Giản đồ véctơ của một mạch điện không phân nhánh có nội dung như hình vẽ. Mạch điện chia làm 2 phần đoạn (1) và (2) ứng với các hiệu điện thế tức thời là u1, u2, u là hiệu điện thế tức thời của toàn mạch. Các vectơ vuông góc với nhau và đối xứng với nhau qua trục chuẩn i.
Các phần tử ở mỗi đoạn phân đoạn của mạch nói rõ bởi ý nào sau đây: A. Phân đoạn (1) có cuộn dây thuần cảm L, phân đoạn (2) có điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. B. Phân đoạn (1) có một tụ điện C, phân đoạn (2) có một điện trở R. C. Phân đoạn (2) có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L, phân đoạn (1) có tụ điện C. D. Phân đoạn (1) có cuộn dây thuần cảm L, phân đoạn (2) có điện trở R.
Dùng dữ kiện dưới đây để trả lời các câu 1, 2, 3, 4, 5.
Giản đồ véctơ của một mạch điện không phân nhánh có nội dung như hình vẽ. Mạch điện chia làm 2 phần đoạn (1) và (2) ứng với các hiệu điện thế tức thời là u1, u2, u là hiệu điện thế tức thời của toàn mạch. Các vectơ vuông góc với nhau và đối xứng với nhau qua trục chuẩn i.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:26:50(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các phần tử ở mỗi đoạn phân đoạn của mạch nói rõ bởi ý nào sau đây:
A-
Phân đoạn (1) có cuộn dây thuần cảm L, phân đoạn (2) có điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp.
B-
Phân đoạn (1) có một tụ điện C, phân đoạn (2) có một điện trở R.
C-
Phân đoạn (2) có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L, phân đoạn (1) có tụ điện C.
D-
Phân đoạn (1) có cuộn dây thuần cảm L, phân đoạn (2) có điện trở R.
2-
So sánh cảm kháng của cuộn dây với điện trở R và so sánh dung kháng của tụ điện với điện trở R.
A-
B-
C-
D-
3-
Viết biểu thức tính tổng trở và công suất tiêu thụ của mạch
A-
B-
C-
D-
4-
Biểu thức của dòng điện xoay chiều qua mạch là . Viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu mỗi phần tử của mạch.
A-
B-
C-
D-
5-
Cho biết . Hãy viết các biểu thức hiệu điện thế tức thời đặt vào mỗi phần tử của mạch.
A-
B-
C-
D-
6-
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocosωt thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức
A-
B-
C-
D-
7-
Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây
A-
giảm 100 lần.
B-
giảm 20 lần.
C-
tăng 400 lần.
D-
tăng 20 lần.
8-
Máy biến áp là thiết bị:
A-
biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B-
có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
C-
làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
D-
biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
9-
Cho mạch xoay chiều gồm RL mắc nối tiếp, biết biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp hai dầu mạch là . Cảm kháng và điện trở của mạch là?
A-
R = 100Ω , ZL = 100Ω
B-
R = 100Ω , ZL =
C-
R = , ZL = 100Ω
D-
R = , ZL =
10-
Tại thời điểm t = 0,5s cường độ dòng điện qua mạch xoay chiều là 4A, đó là cường độ
A-
hiệu dụng
B-
tức thời
C-
cực đại
D-
trung bình
11-
Muốn tạo ra một suất điện động dao động điều hoà thì phải có 1 khung dây kim loại có thể quay quanh một trục đối xứng và được đặt trong từ trường đều nhưng.
A-
Khung dây quay đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
B-
Khung quay không đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
C-
Khung dây phải quay đều và trục song song với véc tơ cảm ứng từ.
D-
Chỉ cần khung dây phải quay và quay quanh trục bất kì.
12-
Chọn câu đúng về định nghĩa dòng điện xoay chiều :
A-
Dòng điện xoay chiều thay đổi theo thời gian
B-
Dòng điện có cường độ biến đổi theo thời gian
C-
Dòng điện có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian
D-
Dòng điện có cường độ tức thời biến thiên điều hoà theo thời gian
13-
Dòng điện xoay chiều ''đi qua'' tụ điện dễ dàng hơn nếu:
A-
Tần số không đổi
B-
Tần số càng lớn
C-
Tần số càng bé
D-
Tần số thay đổi
14-
Hãy xác định đáp án đúng. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm .Kết luận nào sau đây là đúng khi xét mối quan hệ về pha giữa hiệu điện thế hai đầu cuộn dây với cường độ dòng điện đi qua nó.
A-
Hiệu điện thế vuông và sớm pha hơn dòng điện.
B-
Hiệu điện thế vuông và trễ pha hơn dòng điện
C-
Hiệu điện thế cùng pha với dòng điện.
D-
Hiệu điện thế ngược pha với dòng điện.
15-
Mối quan hệ giữa hiệu điện thế xoay chiều và cường độ dòng điên xoay chiều khi biểu diễn bằng vectơ Fresnel là:
A-
Đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R, cường độ hiệu dụng cùng pha với hiệu điện thế hiệu dụng.
B-
Đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R, hai vectơ Fresnel biểu diễn cường độ i và hiệu điện thế u có cùng hướng.
C-
Đối với đoạn mạch chỉ có tụ điện, hiệu điện thế nhanh pha hơn cường độ dòng điện góc
D-
Tất cả đều sai.
16-
Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp; u, i cùng pha khi:
A-
Mạch có ZL = ZC
B-
Mạch có ZL > ZC
C-
Mạch có ZL < ZC
D-
Tất cả đều sai
17-
Hãy xác định đáp án đúng. Dòng điện xoay chiều i = 4 sin100πt (A)qua cuộn dây thuần cảm , cảm kháng là:
A-
B-
100Ω.
C-
D-
100π2Ω
18-
Trong mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần R = 40Ω và cường độ dòng điện chạy qua R là 0,2A thì:
A-
UR = 8V.
B-
C-
Hiệu điện thế hai đầu điện trở lệch pha so với dòng điện.
D-
Dòng điện và hiệu điện thế hai đầu điện trở ngược pha.
19-
Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R = 10Ω, hiệu điện thế mắc vào đoạn mạch là . Thì biểu thức của cường độ dòng điện chạy qua R có dạng là:
A-
B-
C-
D-
20-
Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp với hiệu điện thế hai 2 đầu mạch điện không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi:
A-
Tần số f lớn nhất
B-
Tần số f bé nhất
C-
LC4π2f2 = 1
D-
LCω = 1
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 809. Đăng: 29-03-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG