GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 24
Chất nào sau đây có khả năng diệt tất cả vi trùng 1.Chất diệt trùng 2.Chất diệt khuẩn 3.Chất sát khuẩn 4.Tất cả các chất trên..... Xương radial nằm bên phía 1.Ngón út 2.Vai 3.Unated 4.Ngón cái..... Da mỏng nhất trên 1.Lòng bàn tay 2.Mi mắt 3.Trán 4.Cùi chỏ......Thợ làm móng không nên phục vụ khách hàng nào có 1.Cảm cúm 2.Miển nhiễm 3.Vô trùng 4.Không phải những điều trên.... : Ống dẫn máu từ tim đi khắp cơ thể là 1.Động mạch 2.Tĩnh mạch....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:37:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chất nào sau đây có khả năng diệt tất cả vi trùng:
A-
Chất diệt trùng
B-
Chất diệt khuẩn
C-
Chất sát khuẩn
D-
Tất cả các chất trên
2-
Xương radial nằm bên phía:
A-
Ngón út
B-
Vai
C-
Unated
D-
Ngón cái
3-
Da mỏng nhất trên:
A-
Lòng bàn tay
B-
Mi mắt
C-
Trán
D-
Cùi chỏ
4-
Thợ làm móng không nên phục vụ khách hàng nào có:
A-
Vô trùng
B-
Miễn nhiễm
C-
Cảm cúm
D-
Không phải những điều trên
5-
Ống dẫn máu từ tim đi khắp cơ thể là:
A-
Động mạch
B-
Tĩnh mạch
C-
A và B
D-
Không phải những tên gọi trên
6-
Mạch máu Ulna cung cấp máu cho:
A-
Ngón trỏ
B-
Ngón Út
C-
Ngón cái
D-
Tất cả các ngón tay
7-
Một tên gọi khác cho bệnh mục móng (Onychomycosis) là:
A-
Athlete foot
B-
Tinea
C-
Tineaunguim
D-
Onycholysis
8-
Cơ thể có tổng cộng:
A-
206 xương
B-
210 Xương
C-
209 xương
D-
200 Xương
9-
Cơ quan lớn nhất trong cơ thể là:
A-
Móng
B-
Tim
C-
Phổi
D-
Da
10-
Da dày nhất trên:
A-
B-
Cằm
C-
Mi mắt
D-
Lòng bàn tay và gót chân
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 997. Đăng: 15-05-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG