GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 27
Thời gian ngâm chân khách trong xà bông khỨ trùng và nước ấm bao lâu 1.10 đến 15 phút 2.20 phút 3.3 đến 5 phút 4.7 đến 10 phút.... Trước khi thực hiện pedicure, ngâm dụng cụ vào đồ sát trùng ướt chứa 70% alcohol or 1.Formalin 2.1000 ppm dung dịch Quat 3.Phenol 4.Dung dịch Quat 500ppm...... : Sát khuẩn một vật thể là thực hiện 1.Sự vệ sinh 2.Sự tiệt trùng 3.Sự vệ sinh 4.Sự miễn nhiễm.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:52:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thời gian ngâm chân khách trong xà bông khử trùng và nước ấm bao lâu:
A-
10 đến 15 phút
B-
20 phút
C-
3 đến 5 phút
D-
7 đến 10 phút
2-
Trước khi thực hiện pedicure, ngâm dụng cụ vào đồ sát trùng ướt chứa 70% alcohol or:
A-
Formalin
B-
1000 ppm dung dịch Quat
C-
Phenol
D-
Dung dịch Quat 500ppm
3-
Sát khuẩn một vật thể là thực hiện:
A-
Sự vệ sinh
B-
Sự tiệt trùng
C-
Sự vệ sinh
D-
Sự miễn nhiễm
4-
Lớp da trùm lên hình bán nguyệt của móng là:
A-
Hyponychium
B-
Eponychium
C-
Màng móng
D-
Rảnh móng
5-
Phần nhìn thấy được của nền móng gọi là:
A-
Hình bán nguyệt
B-
Móng non
C-
Rãnh móng
D-
Màng móng
6-
Sau khi dùng, bàn manicure đòi hỏi phải:
A-
Được cất đi
B-
Được tiệt trùng
C-
Được vệ sinh
D-
Không phải những điều trên
7-
Móng bao gồm: đầu móng, rễ móng, và:
A-
Rãnh móng
B-
Móng non
C-
Nền móng
D-
Thân móng
8-
Danh từ y học cho móng dòn là:
A-
Onychorrhexis
B-
Onychophagy
C-
Hypertrophy
D-
Atrophy
9-
Danh từ y học cho bệnh cắn móng tay là:
A-
Leuconychia
B-
Onychia
C-
Onychauxis
D-
Onychophagy
10-
Tất cả những triệu chứng dưới đây là bệnh móng, ngoại trừ:
A-
Onychophagy (bệnh cắn móng)
B-
Paronychia (Bệnh nhiễm trùng da quanh móng)
C-
Onychia (Bệnh sưng non)
D-
Onycholysis (Bệnh long móng)
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 917. Đăng: 15-05-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG