GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 33
Chất xúc tác có tác dụng gì? a. Là chất làm nhanh tiến trình làm cứng b. Là chất làm chậm tiến trình cứng c. Là chất làm polymer cứng lại d. Không phải những điều trên...... Bạn vô tình cắt phải da khách làm chay máu khi cắt da dư quanh móng, bạn sẽ dùng chất gì để cầm máu? a. Powder alum (bột phèn chua) b. Alcohol c. Acetone d. Non- actone...... Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì? a. Ngưng làm b. Tháo típ ra c. Ngưng làm, lau sạch keo bằng chất chùi nước sơn d. Sơn nước lót.......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:24:17(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chất xúc tác có tác dụng gì?
A-
Là chất làm nhanh tiến trình làm cứng
B-
Là chất làm chậm tiến trình cứng
C-
Là chất làm polymer cứng lại
D-
Không phải những điều trên
2-
Bạn vô tình cắt phải da khách làm chay máu khi cắt da dư quanh móng, bạn sẽ dùng chất gì để cầm máu?
A-
Powder alum (bột phèn chua)
B-
Alcohol
C-
Acetone
D-
Non- actone
3-
Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
A-
Ngưng làm
B-
Tháo típ ra
C-
Ngưng làm, lau sạch keo bằng chất chùi nước sơn
D-
Sơn nước lót
4-
Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
A-
Làm móng tay trong tiệm cắt tóc
B-
Tháo ống cuốn tóc cho khách khi rảnh rỗi.
C-
Làm móng tay trong salon
D-
Quản lý sổ hẹn cho khách trong tiệm.
5-
Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?
A-
Bong bóng
B-
Bọt khí
C-
Thân móng
D-
Không phải những điều kể trên
6-
Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
A-
Màng móng
B-
Thân móng
C-
Mặt móng
D-
Rãnh móng
7-
Những đòi hỏi đầu tiên cảu ngành thẩm mỹ khi bạn mở tiệm là:
A-
Bằng săn sóc về da
B-
Bằng săn sóc về tay chân
C-
Bằng thẩm mỹ viện (tóc, da, nail)
D-
Giấy phép mở tiệm
8-
Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
A-
Cho khách ngâm móng vào acetone
B-
Cho khách ngâm móng vào chất không có acetone
C-
Dùng chất làm mềm da
D-
Dùng cây kim loại xủi da để bẩy (nạy) lên
9-
Dung dịch acrylic mà không được đậy nắp sẽ làm cho:
A-
Làm tăng thể tích dung dịch acrylic
B-
Làm bay hơi dung dịch acrylic
C-
Sử dụng dung dịch acrylic dễ dàng hơn
D-
Làm móng tay cứng và dòn
10-
Được phép làm gì khi người có bằng hành nghề móng tay:
A-
Tay và chân
B-
Cánh tay và tóc
C-
Móng tay và tóc
D-
Móng tay và mặt
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 946. Đăng: 16-05-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG