GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 57
Nơi mà vi khuẩn có thể sinh sản tốt nhất: a. Trực tiếp ánh dưới sáng mặt trời b. Trong tủ đóng kín c. Ở nhiệt độ đóng băng. d. Những chỗ ấm, tối, ẩm và dơ bẩn..... Loại vi khuẩn amotile là: a. Có khả năng di chuyển b. Vô hại c. Không có khả năng di chuyển d. Có khả năng gây bệnh đặc biệt..... Vi trùng di chuyển bằng các cấu trúc nhỏ như sợi tóc được gọi là: a. Vi trùng bệnh than (có mủ, lớn) b. Chân giả (lông bơi).....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:07:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nơi mà vi khuẩn có thể sinh sản tốt nhất:
A-
Trực tiếp ánh dưới sáng mặt trời
B-
Trong tủ đóng kín
C-
Ở nhiệt độ đóng băng.
D-
Những chỗ ấm, tối, ẩm và dơ bẩn
2-
Loại vi khuẩn amotile là:
A-
Có khả năng di chuyển
B-
Vô hại
C-
Không có khả năng di chuyển
D-
Có khả năng gây bệnh đặc biệt
3-
Vi trùng di chuyển bằng các cấu trúc nhỏ như sợi tóc được gọi là:
A-
Vi trùng bệnh than (có mủ, lớn)
B-
Chân giả (lông bơi)
C-
Cả hai câu a và b
D-
Không phải các câu kể trên
4-
Sự lây truyền bênh từ người này sang người khác được gọi là:
A-
Sự thẩm thấu
B-
Bệnh truyền nhiễm (trực tiếp hoặc gián tiếp)
C-
Nhiễm trùng máu
D-
Sự mẫn cảm
5-
Hình thức nào không phải là sự vệ sinh?
A-
Cá nhân
B-
Công cộng
C-
Tổng quát
D-
Hệ thống cơ thể
6-
Trước khi vá móng giấy vá móng nên được chuẩn bị như thế nào?
A-
Cắt cho đúng cỡ
B-
Xé ra cho đúng cỡ
C-
Tỉa bớt
D-
Chuẩn bị trước
7-
Cách thức mà nước và bột dùng đắp móng giả nên được sử dụng:
A-
2 cc
B-
1 cc
C-
Còn ẩm ướt
D-
Theo hướng dẫn của nơi chế tạo
8-
Bệnh nào dưới đây là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng:
A-
Móng tét
B-
Bệnh cắn móng tay
C-
Bệnh dư da (da chồm)
D-
Bệnh nhiễm trùng quanh móng
9-
Phải chuẩn bị kĩ móng tay trước khi làm móng bột nếu không móng bột sẽ:
A-
Tróc
B-
Nứt
C-
Lột ra
D-
Hòa tan
10-
Thợ làm móng được phép làm:
A-
Tháo kẹp tóc cho khách
B-
Gội đầu cho khách
C-
Chỉ chăm sóc móng
D-
Giúp uốn tóc
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 895. Đăng: 18-05-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG