GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 75
Các mô xung quanh móng tay bị nhiễm trùng và sưng được gọi là: a. Móng tay teo nhỏ, khô b. Sưng đỏ chung quanh móng c. Móng non sưng đỏ có mủ d. Rụng móng do nhiễm trùng...... Tế bào của móng non: a. Tiếp tục sinh trưởng b. Vật đã chết c. Thấy trong thân móng d. Tất cả trong suốt và dài......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:44:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các mô xung quanh móng tay bị nhiễm trùng và sưng được gọi là:
A-
Móng tay teo nhỏ, khô
B-
Sưng đỏ chung quanh móng
C-
Móng non sưng đỏ có mủ
D-
Rụng móng do nhiễm trùng
2-
Tế bào của móng non:
A-
Tiếp tục sinh trưởng
B-
Vật đã chết
C-
Thấy trong thân móng
D-
Tất cả trong suốt và dài
3-
Sự tăng trưởng của móng tay sẽ thế nào nếu móng non bị hủy diệt?
A-
Tiếp tục
B-
Ngưng lại
C-
Được tăng thêm
D-
Bị kém đi
4-
Bệnh nghề nghiệp của các nhân viên làm móng thường là sưng da do tiếp xúc với các mỹ phẩm và hóa chất, ngoài ra còn bị:
A-
Ngứa sưng da do tiếp xúc
B-
Chốc lở
C-
Dermatitis venenata
D-
Sưng đỏ da
5-
Bị xước da móng tay hoặc agnail là do sự rách viền da quanh móng và cứng của:
A-
Hình bán nguyệt trên móng
B-
Nội bì
C-
Lõi tóc
D-
Da móng tay
6-
Giữ cùng màu gel cho đến khi:
A-
Lấy đi
B-
Làm cứng bằng nước
C-
Chà
D-
Giũa
7-
Da đỏ và đau nghiêm trọng là biểu hiện của:
A-
Móng khỏe
B-
Móng bị nhiễm trùng
C-
Móng bị sưng
D-
Móng được tuần hoàn
8-
Thợ làm móng nên bắt đầu làm móng với bàn tay nào của khách?
A-
Tay không thuận (trái)
B-
Tay thuận (phải)
C-
Hình dáng xấu
D-
Gần nhất
9-
Hyponychium là một phần của da:
A-
Trên đầu móng
B-
Dưới đầu móng
C-
Chung quanh mặt móng
D-
Ở nền móng
10-
Để tránh lem nước sơn, đặc biệt là sơn móng chân, lớp phủ trên cùng sẽ dùng:
A-
Chất làm cứng móng
B-
Lớp phủ móng thứ hai
C-
Thổi hơi nóng
D-
Chất làm khô nhanh
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 955. Đăng: 18-05-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG