GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 89
Sự săn sóc bàn chân, chân và ngón chân gọi là: a. Săn sóc chân b. Vệ sinh đôi bàn chân và chân c. Săn sóc bàn chân d. Paronychia (sưng chung quanh móng)....... Những đường gợn sóng trên móng tay có thể chữa lại bằng cách chà móng tay với: a. Bột đá bọt b. Chất kem c. Chất dầu d. Chất chùi nước sơn.......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:13:17(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sự săn sóc bàn chân, chân và ngón chân gọi là:
A-
Săn sóc chân
B-
Vệ sinh đôi bàn chân và chân
C-
Săn sóc bàn chân
D-
Paronychia (sưng chung quanh móng)
2-
Những đường gợn sóng trên móng tay có thể chữa lại bằng cách chà móng tay với:
A-
Bột đá bọt
B-
Chất kem
C-
Chất dầu
D-
Chất chùi nước sơn
3-
Sự tiếp xúc nhiều lần và lâu dài với dung dịch sẽ làm cho da:
A-
Dầu
B-
Ẩm
C-
Hư hại và khô
D-
Phỏng
4-
Giũa giấy bị bỏ sau mỗi lần dùng vì:
A-
Cây giũa hết nhám
B-
Chúng không thể diệt trùng được
C-
Chúng bị hư
D-
Tất cả những điều trên
5-
70 % cồn ethyl tương đương với bao nhiêu phần trăm cồn isopropyl?
A-
70%
B-
90%
C-
99%
D-
120%
6-
Bạn dùng gì để chùi bỏ nước sơn nếu rủi ro dính lên da khách:
A-
Que gỗ quấn bông gòn và chất chùi nước sơn
B-
Cục bông gòn với chất chùi sạch móng
C-
Que gỗ quấn bông và dầu thoa da
D-
Cục bông gòn với chất pha loãng nước sơn
7-
Chất nào sau đây không phải chất đạm:
A-
Gà vịt
B-
Đậu
C-
Kẹo
D-
Thịt bò
8-
Có bao nhiêu tế bào thực vật tạo vi khuẩn:
A-
Một tế bào
B-
Hai tế bào
C-
Ba tế bào
D-
Bốn tế bào
9-
Chất muối hypochride thường được biết là:
A-
Hơi diệt trùng
B-
Chất ammonia
C-
Salt (muối)
D-
Chất tẩy lau nhà
10-
Hóa chất nào sau đây dễ cháy trong tiệm thẩm mỹ:
A-
Kem thoa da
B-
Dầu thoa da
C-
Kem massage
D-
Chất nước sơn
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 894. Đăng: 19-05-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG