GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 115
Trước khi khử trùng bât cứ một dụng cụ nào, rửa sạch dụng cụ đó với: a. Chất khí Formaldehyde b. Nước ấm c. Nước lạnh d. Xà phòng và nước ấm...... Những dụng cụ kim loại bén nhọn có thể được khử trùng bằng: a. 50% alcohol b. 65% alcohol c. 70% alcohol d. 100% alcohol..... Các thẩm mỹ viện thường dùng phương pháp nào để khử trùng: a. Hơi nóng b. Nướng trong lò.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:09:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trước khi khử trùng bât cứ một dụng cụ nào, rửa sạch dụng cụ đó với:
A-
Chất khí Formaldehyde
B-
Nước ấm
C-
Nước lạnh
D-
Xà phòng và nước ấm
2-
Những dụng cụ kim loại bén nhọn có thể được khử trùng bằng:
A-
50% alcohol
B-
65% alcohol
C-
70% alcohol
D-
100% alcohol
3-
Các thẩm mỹ viện thường dùng phương pháp nào để khử trùng:
A-
Hơi nóng
B-
Nướng trong lò
C-
Hóa chất
D-
Khử trùng bằng áp suất hơi nước
4-
Chất tẩy móng hoặc 6% peroxide có thể lấy đốm dơ trên móng tay. Một cách làm thêm trong việc chăm sóc tay là thoa chất tẩy móng hoặc peroxide:
A-
Khô nước sơn
B-
Trên da ở nền móng tay
C-
Dưới đầu móng
D-
Trên da ở dưới đầu móng tay
5-
Hợp chất Quaternary ammonium loại 1.000 phần triệu (p.p.m) thường được dùng như là một dung dịch diệt trùng cũng còn được gọi là:
A-
Chất khử trùng ướt
B-
Chất khử trùng khô
C-
Chất sát trùng
D-
Chất khử mùi
6-
Để cho việc kết dính móng bột, móng tip, và móng bao, mặt móng nên lấy đi chất dầu tự nhiên trên móng và chất ẩm của móng, dùng:
A-
Dung dịch sát trùng
B-
70% alcohol
C-
Nail bleach 6% peroxide
D-
Extra adhesive
7-
Sự tiệt trùng là tiến trình:
A-
Giữ cho vi khuẩn sống
B-
Chỉ tiêu diệt vi khuẩn có lợi
C-
Tẩy mùi hôi
D-
Tiêu diệt vi trùng có hại và có lợi
8-
Một ví dụ của sự nhiễm trùng toàn bộ là:
A-
Mụn nhọt
B-
Sự nhiễm độc máu
C-
Mụn cóc
D-
Vết lở da
9-
Sự kháng (chống lại) bệnh còn gọi là:
A-
Sự miễn nhiễm
B-
Sự nhiễm trùng
C-
Ký sinh trùng
D-
Nấm
10-
Mụn nhọt là ví dụ của:
A-
Sự nhiễm trùng toàn thể
B-
Sự nhiễm trùng tại chỗ
C-
Vi khuẩn không gây bệnh
D-
Bệnh không truyền nhiễm
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1191. Đăng: 21-05-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG