GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Ôn Tập Chương 1. Phần A
Tổng hợp kiến thức đã học trong chương 1: Nguyên tử và Phân tử.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:44:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lý?
A-
Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
B-
Khí đốt đèn cồn, cồn cháy biến đổi thành hơi nước và khí cacbonic
2-
Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng hóa học?
A-
Dây sắt được cắt nhỏ thành đoạn rồi cán thành đinh
B-
Đinh sắt để trong không khí bị sét gỉ
3-
Xét hiện tượng sau đây: khi đốt nến, nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi.
A-
Hiện tượng vật lý
B-
Hiện tượng hóa học
4-
Xét hiện tượng sau đây: Hơi nến cháy tạo thành khí cacbonic và hơi nước.
A-
Hiện tượng hoá học
B-
Hiện tượng vật lý
5-
Trong phản ứng hoá học: Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra?
A-
Nguyên tử được bảo toàn, phân tử bị chia nhỏ
B-
Phân tử được bảo toàn, nguyên tử bị chia nhỏ
6-
Cách viết nào biểu thị nguyên tố hoá học?
A-
N2, O2, H2SO4
B-
C, O, N, Cl, Na
7-
Có những cách viết sau đây: Cách nào biểu thị đơn chất?
A-
H2SO4, H2O, CaO
B-
H2, N2, Ca
8-
Có những cách viết sau đây: Cách nào biểu thị hợp chất?
A-
C, S, N, Cl
B-
H2O, CaO
9-
Khi đốt cháy một chất trong oxi, người ta được khí cacbonnic và nước. Như vậy chất đó được cấu tạo bởi các nguyên tố nào?
A-
Chất được cấu tạo bởi cacbon, hidro và có thể cả oxi
B-
Chất được cấu tạo bởi cacbon, hidro
10-
Tách hỗn hợp đất sét trộn nước bằng phương pháp nào sau đây?
A-
Phép lắng gạn
B-
Cô cạn
[ Dương Quốc Đoàn ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1185. Đăng: 27-07-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG