GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 25
Một động cơ diện có điện trở R = 20Ω, tiêu thụ 1kWh trong thời giam 30phút. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là: A. 2A B. 4A C. 10A D. 20A Biểu thức cơ năng của con lắc đơn có độ dài l khối lượng m, dao động với biên độ A nhỏ. Thế năng ở vị trí cân bằng quy ước bằng không. A. B. C. D. Chiếu bức xạ có bước sóng λ1 vào một tế bào quang điện, catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λo = λ1, để dòng quang điện triệt tiêu cần điều chỉnh UAK = U1. Thay bức xạ trên bằng bức xạ λ2 (bé hơn λ1), để dòng quang điện triệt tiêu cần điều chỉnh UAK = U2. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. U1 > U2 B. U1 < U2 C. U1 = U2 D. bức xạ λ1 không gây ra hiện tượng quang điện
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:43:43(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một động cơ diện có điện trở R = 20Ω, tiêu thụ 1kWh trong thời giam 30phút. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là:
A-
2A
B-
4A
C-
10A
D-
20A
2-
Biểu thức cơ năng của con lắc đơn có độ dài l khối lượng m, dao động với biên độ A nhỏ. Thế năng ở vị trí cân bằng quy ước bằng không.
A-
B-
C-
D-
3-
Chiếu bức xạ có bước sóng λ1 vào một tế bào quang điện, catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λo = λ1, để dòng quang điện triệt tiêu cần điều chỉnh UAK = U1. Thay bức xạ trên bằng bức xạ λ2 (bé hơn λ1), để dòng quang điện triệt tiêu cần điều chỉnh UAK = U2. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A-
U1 > U2
B-
U1 < U2
C-
U1 = U2
D-
bức xạ λ1 không gây ra hiện tượng quang điện
4-
Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là mn = 1,0086u, khối lượng của prôtôn là : mp = 1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân là:
A-
0,9110
B-
0,0691u
C-
0,0561u
D-
0,0811u
5-
Một mạch nối tiếp gồm một cuôn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng 1V, cường độ hiệu dụng trong mạch bằng 0,1A. Tần số góc của dòng điện là 105rad/s. Độ tự cảm và điện trở cuộn dây là:
A-
0,5.10-6H, 0,5 Ω
B-
5.10-6H, 0,5 Ω
C-
0,5.10-5H, 5 Ω
D-
5.10-5H, 5 Ω
6-
Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức độ phóng xạ cho phép 64 lần. Thời gian để có thể làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là:
A-
6 giờ
B-
12 giờ
C-
24 giờ
D-
32 giờ
7-
Mạch RLC không phân nhánh có độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế là . Hãy chọn phương án đúng:
A-
Mạch có tính dung kháng.
B-
Mạch có tính trở kháng.
C-
Mạch có tính cảm kháng.
D-
Mạch cộng hưởng.
8-
Trong mạch dao động LC năng lượng từ trường trong cuộn thuần cảm L, với
A-
Biến thiên điều hòa theo thời giam với chu kì 2T.
B-
Biến thiên điều hòa theo thời giam với chu kì T.
C-
Biến thiên điều hòa theo thời giam với chu kì
D-
Không biến thiên điều hòa theo thời gian.
9-
Trong thí nghiệm giao thoa nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào?
A-
Vẫn nằm chính giữa ( không thay đổi ).
B-
Không còn vân giao thoa nửa.
C-
Xê dịch về nguồn sớm pha hơn.
D-
Xê dịch về nguồn trễ pha hơn.
10-
Hai cuộn dây (R1, L1) và (R2, L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn một và cuộn hai. Điều kiện để U = U1 + U2 là:
A-
L1 + L2 = R1 + R2
B-
L1.L2 = R1.R2
C-
D-
11-
Một khung dây cứng nhẹ hình tam giác đều cạnh a Tại ba đỉnh khung có gắn ba viên bi nhỏ có cùng khối lượng m. Mômen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua 1 đỉnh và vuông góc mặt phẳng khung là:
A-
2ma2
B-
6ma2
C-
ma2
D-
ma2
12-
Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính r. Tại thời điểm t, chất điểm có vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hướng tâm và động lượng lần lượt là v, ω, an và p. Biểu thức nào sau đây không phải là mô men động lượng của chất điểm đối với trục đi qua tâm quay, vuông góc với mặt phẳng quỷ đạo?
A-
mrv.
B-
mrω.
C-
pr.
D-
13-
Đĩa tròn đồng chất có trục quay O, bán kính R, khối lượng m. Một sợi dây không co dãn có khối lượng không đáng kể quấn vào trụ, đầu tự do mang một vật khối lượng bằng 2m (hình vẽ).
Bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc a của vật tính theo gia tốc rơi tự do g là:
A-
0,8g.
B-
C-
D-
0,75g.
14-
Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2 giây là:
A-
157,9 m/s2.
B-
162,7 m/s2.
C-
315,8 m/s2.
D-
196,5 m/s2.
15-
Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Chọn phát biểu sai ?
A-
Trong cùng một thời gian, các điểm của vật rắn quay được những góc bằng nhau.
B-
Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng gia tốc pháp tuyến.
C-
Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng tốc độ góc.
D-
Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng gia tốc góc.
16-
Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P phát âm có tần số không đổi. Khi P chuyển động với tốc độ 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên thì thu được âm có tần số 1207Hz, khi P chuyển động với tốc độ 20 m/s ra xa thiết bị T đứng yên thì thu được âm có tần số 1073Hz. Tần số âm do thiết bị P phát là:
A-
1225 Hz.
B-
1120 Hz.
C-
1173 Hz.
D-
1138 Hz.
17-
Một tụ điện có điện dung được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối hai bản tụ vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm . Bỏ qua điện trở dây nối. Thời gian ngắn nhất (kể từ lúc nối) để năng lượng từ trường của cuộn dây bằng ba lần năng lượng điện trường trong tụ là:
A-
B-
C-
D-
18-
Đặt điện áp u = Uocosωt (Uo và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
A-
0,50.
B-
0,85.
C-
D-
1,00.
19-
Một cái thước đồng chất, tiết diện đều, khối lượng m, dài l dao động với biên độ nhỏ quanh trục nằm ngang đi qua một đầu thước. Chu kì dao động của thước là:
A-
B-
C-
D-
20-
Cho vomax là tốc độ ban đầu cực đại của các quang êlectron. Biết e = 1,6.10-19C. Dòng quang điện qua tế bào quang điện bị triệt tiêu trong trường hợp nào sau đây? B. C. D.
A-
B-
C-
D-
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 575. Đăng: 30-05-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG