GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Đề Kiểm Tra Nails - 15
Thuật ngũ kỹ thuật của móng (onyx) là: a. Tóc b. Nước da c. Các móng d. Mắt..... Cơ xoay bàn tay ra bên ngoài vì thế lòng bàn tay hướng lên trên được gọi là: a. Cơ khép b. Cơ quay ngửa c. Cơ gập ngón d. Xương mác..... Do các nguy hại hóa chất một đứa trẻ có trong chỗ làm việc của bạn nên được một cách thích hợp: a. Trông nom b. Cho ăn c. Ngỉ nghơi d. Quần áo.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:15:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thuật ngữ kỹ thuật của móng (onyx) là:
A-
Tóc
B-
Nước da
C-
Các móng
D-
Mắt
2-
Cơ xoay bàn tay ra bên ngoài vì thế lòng bàn tay hướng lên trên được gọi là:
A-
Cơ khép
B-
Cơ quay ngửa
C-
Cơ gập ngón
D-
Xương mác
3-
Do các nguy hại hóa chất một đứa trẻ có trong chỗ làm việc của bạn nên được một cách thích hợp:
A-
Trông nom
B-
Cho ăn
C-
Nghỉ nghơi
D-
Quần áo
4-
Phần cơ hình tam giác dầy, rộng phủ trên vai , nhấc và quay cánh tay được gọi là:
A-
Khung
B-
Quay
C-
Vết sần nâu đỏ
D-
Cơ tam giác
5-
Một cách tốt để xây dựng lên một nhóm khách hàng ổn định là hỏi khách hàng trước khi họ rời khỏi thẩm mỹ viện để:
A-
Mua lẻ
B-
Sắp xếp một cuộc hẹn khác
C-
Rửa tay của họ
D-
Lựa chọn nước sơn
6-
Có vẻ tự nhiên và ngắn là sự lựa chọn móng tốt nhất cho một người là:
A-
Người vận hành máy tính
B-
Người tiếp tân điện thoại
C-
Nghệ sĩ dương cầm
D-
Người mua bán chứng khoán
7-
Các vật tư có thể sử dụng là những vật tư để sử dụng để:
A-
Cung cấp cho các dịch vụ
B-
Tặng một vài mẫu
C-
Dự trữ các bộ đồ nghề bán lẻ
D-
Ăn trưa
8-
Các chất acrylic không mùi tự làm đồng mức (self leveling), có nghĩa là chúng ít đòi hỏi:
A-
Sản phẩm
B-
Chải
C-
Tạo hình
D-
Đánh nhẵn/bóng
9-
Số đầu dây thần kinh được tìm thấy trong bàn chân nhiều hơn:
A-
500
B-
10000
C-
5000
D-
50000
10-
Dầu cơ bản (tinh dầu) loại mà kích thích tuần hoàn, giải phóng cơn đâu, và là một chất giải tắc nghẽn là:
A-
Dầu bá trắc
B-
Dầu mê điệt hương (dầu romarin)
C-
Dầu cây cam lê
D-
Dầu trà
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1414. Đăng: 14-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG