GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 78
Hạt đứng yên phóng xạ α, hạt sinh ra có động năng 61,8MeV. Năng lượng toả ra khi một hạt Pololi phân rã là bao nhiêu ? Bỏ qua năng lượng tia γ. A. 61,8MeV B. 72MeV C. 1,2MeV D. 63MeV Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, có chu kỳ T = 2s, biên độ dao động lớn gấp 2 lần độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng. Biết vật năng có khối lượng m = 200g, cho g = 10 π2 m/s2. Cơ năng của vật là A. 4J B. 0,4J C. 0,024J D. 0,05J Một hạt sơ cấp đang chuyển động có động năng bằng 0,5 năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt là A. 2,5.108(m/s) B. 3,82.108(m/s) C. 1,5.108(m/s) D. 2,236.108(m/s)
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:21:06(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hạt đứng yên phóng xạ α, hạt sinh ra có động năng 61,8MeV. Năng lượng toả ra khi một hạt Pololi phân rã là bao nhiêu ? Bỏ qua năng lượng tia γ.
A-
61,8MeV
B-
72MeV
C-
1,2MeV
D-
63MeV
2-
Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, có chu kỳ T = 2s, biên độ dao động lớn gấp 2 lần độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng. Biết vật năng có khối lượng m = 200g, cho g = 10 π2 m/s2. Cơ năng của vật là:
A-
4J
B-
0,4J
C-
0,024J
D-
0,05J
3-
Một hạt sơ cấp đang chuyển động có động năng bằng 0,5 năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt là:
A-
2,5.108(m/s)
B-
3,82.108(m/s)
C-
1,5.108(m/s)
D-
2,236.108(m/s)
4-
Hiện tượng nào dưới đây không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng?
A-
Hiện tượng tạo thành quang phổ vạch của nguyen tử hyđrô
B-
Hiện tượng quang điện
C-
Hiện tượng phát quang
D-
Hiện tượng tán sắc tạo thành quang phổ liên tục
5-
Một mạch dao động có tần số riêng là 6(KHz), tụ điện được nạp đến diện tích cực đại là
qo = 10-5(C). Tại thời điểm điện tích trên tụ là 5.10-6(C) thì dòng điện trong mạch là:
A-
0,326(A)
B-
3,26(A)
C-
0,5(A)
D-
một đáp án khác
6-
Đặt điện áp vào hai đầu mạch RLC, cuộn dây thuần cảm có C thay đổi được. Khi C = C1, đo điện áp hai đầu cuộn dây, tụ điện và điện trở được lần lượt UL = 310(V) và UC = UR = 155(V). Khi thay đổi C = C2 để UC2 = 219(V) thì điện áp hai đầu cuộn dây khi đó bằng bao nhiêu?
A-
175,3(V)
B-
350,6(V)
C-
120,5(V)
D-
354,6(V)
7-
Thuyết điện từ Mắc – xoen đề cập đến vấn đề gì:
A-
Tương tác của từ trường với dòng điện
B-
Tương tác của từ trường với các điện tích
C-
Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường
D-
Tương tác của điện trường với điện tích
8-
Chỉ ra phát biểu đúng về hiện tượng phóng xạ.
A-
Hiện tượng phóng xạ chỉ tuân theo định luật phóng xạ.
B-
Chỉ có các nguyên tố phóng xạ tự nhiên, không có các nguyên tố phóng xạ nhân tạo.
C-
Hạt nhân phóng xạ luôn đứng yên trong quá trình phóng xạ.
D-
Ngoài định luật phóng xạ, hiện tượng phóng xạ còn tuân theo tất cả các định luật của phản ứng hạt nhân.
9-
Đặt điện áp vào hai đầu mạch gồm một cuộn dây nối tiếp với tụ C thay đổi được. Khi C = C1 thì độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp hai đầu mạch là 60o và khi đó mạch tiêu thụ một công suất 50(W). Điều chỉnh C để công suất tiêu thụ của mạch cực đại là:
A-
100(W).
B-
200(W).
C-
50(W).
D-
250(W).
10-
Trong mạch LC lí tưởng, điện áp cực đại giữa hai bản tụ là Uo thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là i có giá trị bằng giá trị dòng cực đại thì điện áp trên tụ là:
A-
B-
C-
D-
11-
Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng đồng bộ tại A, B trên mặt nước. AB = 9,4cm. Tại điểm M thuộc AB cách trung điểm của AB gần nhất một đoạn 0,5cm, mặt nước luôn đứng yên. Số điểm dao động cực đại trên AB có thể nhận giá trị nào sau:
A-
7
B-
29
C-
19
D-
43
12-
Biết phóng xạ α tạo nên với chu kì bán rã 138 ngày. Ban đầu có 100gam rắn tinh khiết, sau một khoảng thời gian ΔT cân lại thấy khối lượng chất rắn là 99.5 g. Tính ΔT?
A-
73 ngày
B-
57 ngày
C-
50 ngày
D-
61 ngày
13-
Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10-11m. Sau khi nguyên tử hiđrô bức xạ ra phôtôn ứng với vạch đỏ (vạch Hα) thì bán kính quỹ đạo chuyển động của êlêctrôn trong nguyên tử giảm:
A-
13,6μm.
B-
0,47nm.
C-
D-
0,75μm.
14-
Một con lắc đơn có chiều dài l = 0,992m, quả cầu nhỏ có khối lượng m = 25g. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với biên độ góc αo = 4o trong môi trường có lực cản tác dụng. Biết con lắc đơn chỉ dao động được τ = 50s thì ngừng hẳn. Lấy π = 3,1416. Xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau một chu kì.
A-
4,64.10-5 J
B-
1,2.10-5 J
C-
2,4.10-5 J
D-
1,2.10-5 J
15-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp F1F2 là 1mm. Nguồn sáng điểm phát ra đồng thời một bức xạ λ1 = 600nm và λ2 = 500nm. Khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 2,4m. Xét hai điểm M, N trên màn về cùng một phía vân trung tâm, biết khoảng cách tới vân trung tâm là 1,5cm và 3,7cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu vân trùng ?
A-
5
B-
2
C-
3
D-
4
16-
Các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, bếp điện, tủ lạnh... thường có ghi U – P, khi nâng cao hệ số công suất thì
A-
Công suất P giảm
B-
Hiệu suất dụng cụ tăng
C-
Dòng hiệu dụng tăng
D-
Công suất toả nhiệt tăng
17-
Một dao động điều hoà có tần số f = 0,5Hz và tốc độ trung bình 0,16m/s. Tốc độ cực đại trong dao động là:
A-
0,25m/s
B-
2,5m/s
C-
25m/s
D-
2,25m/s
18-
Hađrôn là tên gọi của các hạt sơ cấp nào:
A-
Phôtôn và leptôn
B-
Nuclôn và hipêrôn
C-
Leptôn và mezôn
D-
Mezôn và bariôn
19-
Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân:
A-
Có thể dương hoặc âm
B-
Càng lớn thì hạt càng bền
C-
Càng nhỏ thì hạt càng bền
D-
Có thể bằng không
20-
Sóng cơ truyền trên mặt chất lỏng từ O đến M, N có biên độ không đổi với tốc độ 2m/s và tần số 10(Hz). Vào một thời điểm nào đó điểm M trên mặt nước có li độ 2cm thì điểm N cách M là 30cm có li độ là:
A-
-2
B-
1
C-
0
D-
2
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 894. Đăng: 16-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG