GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Sản Phẩm Móng Hóa Học - 03
Rửa tay và cọ rửa thân móng trên để lấy đi: a. Các vi khuẩn b. Các dầu bề mặt c. Các chất làm ô nhiễm và bệnh nhiễm trùng móng tay d. Tất cả các câu trên..... Các chất nhằm cải thiện sự dính là: a. Các chất lót b. Các chất hòa tan c. Các chất tăng cường d. Các chất ăn mòn.... Một hóa chất khiến hai bề mặt dính vào nhau là: a. Chất làm ô nhiễm b. Chất dính (keo dán) c. Dung môi bão hòa d. Chất hoạt động bề mặt.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:01(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Rửa tay và cọ rửa thân móng trên để lấy đi:
A-
Các vi khuẩn
B-
Các đầu bề mặt
C-
Các chất làm ô nhiễm và bệnh nhiễm trùng móng tay
D-
Tất cả các câu trên
2-
Các chất nhằm cải thiện sự dính là:
A-
Các chất lót
B-
Các chất hòa tan
C-
Các chất tăng cường
D-
Các chất ăn mòn
3-
Một hóa chất khiến hai bề mặt dính vào nhau là:
A-
Chất làm ô nhiễm
B-
Chất dính (keo dán)
C-
Dung môi bão hòa
D-
Chất hoạt động bề mặt
4-
Khi gỡ móng giả, làm ấm dung môi lên 105 độ để:
A-
Đẩy nhanh thời gian gỡ
B-
Làm chậm thời gian gỡ
C-
Không ảnh hưởng đến thời gian gỡ
D-
Không phải những câu trên
5-
Khi thực hiện chăm sóc bàn và móng tay cơ bản, chất tẩy nước sơn axêtôn được xem như là:
A-
Một chất rắn
B-
Bão hòa
C-
Một chất tan
D-
Một hợp chất
6-
Một chất hóa học hòa tan một chất khác được gọi là:
A-
Chất tan
B-
Vật làm tang
C-
Chất xúc tác
D-
Dung môi
7-
Một chất xúc tác có thể khiến cho một phản ứng hóa học xảy ra:
A-
Sạch hơn
B-
Nhanh hơn
C-
Nóng hơn
D-
Chậm hơn
8-
Khi nước biến thành nước đá, đó là:
A-
Sự biến đổi hóa học
B-
Sự cải thiện về mặt thể chất
C-
Phản ứng hóa học
D-
Sự biến đổi vật lý
9-
Một phân tử nước có thể được tách ra thành:
A-
Hêli và oxy
B-
Hydro và oxy
C-
Hydro và ozôn
D-
Hêli và ozôn
10-
Năng lượng không có:
A-
Vận tốc
B-
Nhiệt
C-
Dạng vật chất
D-
Sức mạnh
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 920. Đăng: 16-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG