GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Sinh Lý Học Nails - 02
Các cơ kéo các ngón tay vào với nhau gọi là: a. Cơ khép b. Cơ giang c. Cơ gập ngón d. Cơ gập.... Các cơ tách các ngón tay ra được gọi là: a. Cơ khép b. Cơ giạng c. Cơ gập ngón d. Cơ gập..... Cơ xoay bàn tay vào bên trong vì thế lòng bàn tay hướng lên là: a. Cơ quay sấp b. Cơ quay ngửa c. Cơ gập d. Cơ duỗi......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:41:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các cơ kéo các ngón tay vào với nhau gọi là:
A-
Cơ khép
B-
Cơ giang
C-
Cơ gập ngón
D-
Cơ gập
2-
Các cơ tách các ngón tay ra được gọi là:
A-
Cơ khép
B-
Cơ giạng
C-
Cơ gập ngón
D-
Cơ gập
3-
Cơ xoay bàn tay vào bên trong vì thế lòng bàn tay hướng lên là:
A-
Cơ quay sấp
B-
Cơ quay ngửa
C-
Cơ gập
D-
Cơ duỗi
4-
Cơ xoay bàn tay vào bên trong vì thế lòng bàn tay hướng xuống là:
A-
Cơ quay sấp
B-
Cơ quay ngửa
C-
Cơ gập
D-
Cơ duỗi
5-
Mô cơ có thể được kích thích bởi tất cả các phương pháp sau ngoại trừ:
A-
Mát-xa
B-
Các tia ánh sáng
C-
Các xung lực của dây thần kinh
D-
Các đốt ngón tay
6-
Các cơ trơn thực hiện chức năng một cách tự động và được xếp vào loại:
A-
Có vân
B-
Không có vân
C-
Thuộc về tim
D-
Bóng láng
7-
Các cơ mặt tay và chân là:
A-
Khoa cơ
B-
Thuộc về tim
C-
Không có vân
D-
Có vân
8-
Trong cơ thể người số lượng các cơ lớn hơn:
A-
100
B-
500
C-
800
D-
1000
9-
Trong bàn chân có 14 xương gọi là các đốt ngón, chúng tạo nên:
A-
Xương bánh chè
B-
Xương cổ chân
C-
Mắt cá
D-
Các ngón chân
10-
Bàn chân được tạo nên bởi:
A-
26 xương
B-
30 xương
C-
28 xương
D-
35 xương
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 804. Đăng: 18-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG