GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Sinh Lý Học Nails - 04
Tất cả các hệ sau đây là hệ của cơ thể ngoại trừ: a. Hệ biểu bì (da) b. Hệ tuần hoàn c. Hệ hoạt dịch d. Hẹ bài tiết..... Số lượng các hệ của cơ thể là: a. 10 b. 5 c. 15 d. 25..... Các cấu trúc được thiết kế để hoàn thành một chức năng của cơ thể được gọi là: a. Các tế bào b. Các khối kiến trúc (trong sinh học phân tử) c. Các cơ quan d. Các nhân.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:36:07(Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tất cả các hệ sau đây là hệ của cơ thể ngoại trừ:
A-
Hệ biểu bì (da)
B-
Hệ tuần hoàn
C-
Hệ hoạt dịch
D-
Hệ bài tiết
2-
Số lượng các hệ của cơ thể là:
A-
10
B-
5
C-
15
D-
25
3-
Các cấu trúc được thiết kế để hoàn thành một chức năng của cơ thể được gọi là:
A-
Các tế bào
B-
Các khối kiến trúc (trong sinh học phân tử)
C-
Các cơ quan
D-
Các nhân
4-
Các thông điệp được truyền đến và đi từ não bộ bởi:
A-
Mô não
B-
Mô thần kinh
C-
Mô lỏng
D-
Mô biểu bì
5-
Sụn và các dây chằng là ví dụ của:
A-
Mô lỏng
B-
Mô cơ
C-
Mô mỡ
D-
Mô liên kết
6-
Lớp bao phủ bảo vệ trên bề mặt cơ thế chẳng hạn như là da và các màng nhầy được gọi là:
A-
Mô cơ
B-
Mô biểu bì
C-
Mô thần kinh
D-
Mô liên kết
7-
Việc duy trì ổn định bên trong thông thường của cơ thể được gọi là:
A-
Sự gián phân
B-
Hiện tượng đồng hóa
C-
Tính nội cân bằng
D-
Hiện tượng dị hóa
8-
Quá trình hóa học mà bằng cách đó các tế bào của cơ thể được nuôi dưỡng gọi là:
A-
Sự trao đổi chất
B-
Hiện tượng đồng hóa
C-
Sự gián phân (phân bào có tơ)
D-
Thể trung tâm
9-
Các tế bào sinh sản theo một quá trình gọi là:
A-
Hiện tượng đồng hóa
B-
Thể trung tâm
C-
Sự gián phân (phân bào có tơ)
D-
Nhân
10-
Tế bào được bao bọc bởi:
A-
Nhân
B-
Chất nguyên sinh
C-
Thể trung tâm
D-
Màng tế bào
11-
Chất nguyên sinh của tế bào bao gồm tất cả các chất sau ngoại trừ:
A-
Nhân
B-
Mao mạch
C-
Bào chất
D-
Thể trung tâm
12-
Đơn vị cơ bản của tất cả các sinh vật là:
A-
B-
Protein
C-
Nhân
D-
Tế bào
13-
Một sự hiểu biết về cấu trúc cơ thể sẽ khiến bạn thành thạo hơn trong khi tiến hành:
A-
Mát xa bàn và cánh tay
B-
Chăm sóc cơ bản bàn và móng tay
C-
Chăm sóc bàn và móng chân
D-
Các móng acrylic
14-
Ngành nghiên cứu về các cá thể cấu trúc đơn lẻ nhỏ của cơ thể như tóc, các móng, các tuyến mồ hôi và các tuyến nhờn là:
A-
Tâm lý học
B-
Giải phẫu học
C-
Sinh lý học
D-
Vi sinh vật
15-
Ngành nghiên cứu về cấu trúc cơ thể và cái gì cấu thành nên cơ thế được gọi là:
A-
Ngành sinh lý học
B-
Ngành giải phẫu học
C-
Y khoa
D-
Thuộc về vật lý
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1068. Đăng: 18-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG