GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Triệu Chứng Rối Loạn Của Móng - 01
Sự viêm nặng của móng trong có cục mô cơ mọc ra từ thân móng đến phần thân móng trên được biết đến như: a. Viêm phần cơ quanh móng (paronychia) b. Viêm hạt tạo mủ c. Sự long móng (onychomadesis) d. Sự nở da gây dính móng (ventral pterygium)..... Nguyên nhân thường gặp nhất của chứng viêm phần cơ quanh móng mạn (chromic paronychia) là do: a. Virut b. Các điều kiện di truyền c. Nhiễm nấm d. Sự nhiễm vi khuẩn..... Việc rời của thân móng xảy ra trong các móng tay và móng chân được gọi là: a. Bị uốn nếp b. Viêm phần cơ quanh móng (paronychia) c. Sự rụng móng (onychoptosis)......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:27:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sự viêm nặng của móng trong có cục mô cơ mọc ra từ thân móng đến phần thân móng trên được biết đến như:
A-
Viêm phần cơ quanh móng (paronychia)
B-
Viêm hạt tạo mủ
C-
Sự long móng (onychomadesis)
D-
Sự nở da gây dính móng (ventral pterygium)
2-
Nguyên nhân thường gặp nhất của chứng viêm phần cơ quanh móng mạn (chromic paronychia) là do:
A-
Virut
B-
Các điều kiện di truyền
C-
Nhiễm nấm
D-
Sự nhiễm vi khuẩn
3-
Việc rời của thân móng xảy ra trong các móng tay và móng chân được gọi là:
A-
Bị uốn nếp
B-
Viêm phần cơ quanh móng (paronychia)
C-
Sự rụng móng (onychoptosis)
D-
Sự long móng (onychomadesis)
4-
Sự nhiễm trùng của mô xung quanh móng được biết là:
A-
Sự rụng móng (onychoptosis)
B-
Viêm phần cơ quanh móng (paronychia)
C-
Vết loét phồng quanh móng (agnail)
D-
Bị gấp nếp (plicatured)
5-
Tình trạng trong móng lỏng ra khỏi thân móng, thường bắt đầu từ cạnh đầu móng và tiếp tục đến phao móng gọi là:
A-
Viêm phần cơ quanh móng (paronychia)
B-
Sự rụng móng (onychoptosis)
C-
Sự bong móng (onycholysis)
D-
Móng dạng gạc do nấm (onychomycosis)
6-
Các nhiễm nấm thường xảy ra hơn ở:
A-
Da
B-
Các móng tay
C-
Các móng chân
D-
Các bàn tay
7-
Một tổn thương móng tạo ra một cổng xâm nhập là có khả năng:
A-
Bị nhiễm nấm
B-
Trở nên bị uốn nếp
C-
Không có vấn đề gì
D-
Trở nên mất màu
8-
Số lượng các loài nấm có thể gây các nhiễm trùng tới con người là:
A-
Trên 100000
B-
Ít hơn 50
C-
Trên 100
D-
Ít hơn 25
9-
Nếu một khách hàng có sự xuất hiện mốc không một loại móng giả nào nên gắn:
A-
Trong vòng 2 tháng
B-
Bất kỳ lúc nào
C-
Trong vòng 3 tuần
D-
Cho tới khi không còn nhìn thấy một biểu hiện nào của bệnh
10-
Nếu một móng giả không được gắn thích hợp, vi khuẩn trùng roi có thể:
A-
Thâm nhập chỗ bị bong
B-
Vẫn nằm im
C-
Không làm gì cả
D-
Không có câu trả lời
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1076. Đăng: 18-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG