GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Da Và Các Triệu Chứng Rối Loạn - 04
Các mô mỡ, mạch máu, và các tuyến mồ hôi được tìm thấy trong: a. Mô mỡ dưới da b. Gai bì c. Tầng thượng bì d. Lớp mô lưới..... Lớp da nằm ngay sát dưới tầng thượng bì là: a. Mô mỡ b. Lớp gai bì c. Tiểu thể xúc giác d. Lớp sừng..... Các mạch máu và các dây thần kinh được tìm thấy trong: a. Tầng trung bì b. Tầng thượng bì c. Nang d. Lớp sừng (stratum corneum)......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:26:29(Server time)
Số câu hỏi: 12.   Tổng điểm: 12
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các mô mỡ, mạch máu, và các tuyến mồ hôi được tìm thấy trong:
A-
Mô mỡ dưới da
B-
Gai bì
C-
Tầng thượng bì
D-
Lớp mô lưới
2-
Lớp da nằm ngay sát dưới tầng thượng bì là:
A-
Mô mỡ
B-
Lớp gai bì
C-
Tiểu thể xúc giác
D-
Lớp sừng
3-
Các mạch máu và các dây thần kinh được tìm thấy trong:
A-
Tầng trung bì
B-
Tầng thượng bì
C-
Nang
D-
Lớp sừng (stratum corneum)
4-
Hắc sắc tố (melanin) được tìm thấy trên tầng biểu bì gọi là:
A-
Lớp sáng (stratum lucidum)
B-
Lớp mầm (stratum germinativum)
C-
Lớp sừng (stratum corneum)
D-
Lớp hạt (stratum granulosum)
5-
Các tế bào giống như hạt nhỏ trên tầng biểu bì được gọi là:
A-
Lớp sáng (stratum lucidum)
B-
Lớp sừng (stratum corneum)
C-
Lớp hạt (stratum granulosum)
D-
Lớp màng nhầy (stratum mucosum)
6-
Tầng biểu bì nhỏ được tạo nên bởi các tế bào trong là:
A-
Lớp sừng (stratum corneum)
B-
Lớp sáng (stratum lucidum)
C-
Lớp màng nhầy (stratum mucosum)
D-
Hắc sắc tố (melamin)
7-
Tầng da này được tạo nên bởi các tế bào biểu mô chết mà nó trở nên bị sừng (keratin) hóa:
A-
Lớp sáng (stratum lucidum)
B-
Lớp màng nhầy (stratum mucosum)
C-
Hắc sắc tố (melamin)
D-
Lớp sừng (stratum corneum)
8-
Tầng thượng bì không chứa:
A-
Các dây thần kinh
B-
Chất sừng
C-
Các mạch máu
D-
Các tế bào
9-
Lớp sâu nhất của da được gọi là:
A-
Tầng trung bì
B-
Tầng thượng bì
C-
Gai bì
D-
Mô mỡ dưới da
10-
Lớp ngoài của da được gọi là:
A-
Tầng trung bì
B-
Tầng thượng bì
C-
Gai bì
D-
Mô mỡ dưới da
11-
Da thực hiện các công việc này cho cơ thể ngoại trừ:
A-
Bảo vệ
B-
Điều chỉnh nhiệt
C-
Nuôi dưỡng
D-
Bài tiết
12-
Khả năng da khỏe mạnh để nhận lại hình dạng của nó ngay sau khi bị kéo xa khỏi xương gọi là:
A-
Điện
B-
Tính đàn hồi
C-
Tác nhân kích thích
D-
Độ lỏng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 888. Đăng: 18-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG