GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Tư Vấn Khách Hàng - 01
Cơ hội đầu tiên của bạn để phác họa các bản thân như một người chuyên nghiệp trước khách hàng của bạn là: a. Trong khi thực hiện dịch vụ b. Sau khi thực hiện dịch vụ c. Trong khi tư vấn d. Trước khi tư vấn..... Các khuyến cáo về chăm sóc tại gia được đề nghị để: a. Kiếm thêm tiền b. Tạo ấn tượng đối với các đồng nghiệp c. Trợ giúp cho khách hàng d. Tạo ấn tượng đối với người chủ của bạn..... Các khuyến cáo được đưa ra sau khi: a. Các mục đích của khách hàng được xác định b. Sau khi đã thực hiện sự phân tích.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:54:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cơ hội đầu tiên của bạn để phác họa các bản thân như một người chuyên nghiệp trước khách hàng của bạn là:
A-
Trong khi thực hiện dịch vụ
B-
Sau khi thực hiện dịch vụ
C-
Trong khi tư vấn
D-
Trước khi tư vấn
2-
Các khuyến cáo về chăm sóc tại gia được đề nghị để:
A-
Kiếm thêm tiền
B-
Tạo ấn tượng đối với các đồng nghiệp
C-
Trợ giúp cho khách hàng
D-
Tạo ấn tượng đối với người chủ của bạn
3-
Các khuyến cáo được đưa ra sau khi:
A-
Các mục đích của khách hàng được xác định
B-
Sau khi đã thực hiện sự phân tích
C-
Sau khi bạn đã thảo luận về các dịch vụ với khách hàng
D-
Tất cả các câu trên
4-
Trong phần nào bạn nên đặt những câu hỏi và nhìn kĩ vào da và các móng của khánh hàng:
A-
Phần khuyến cáo
B-
Phần phân tích
C-
Phần chào hỏi
D-
Phần quy trình
5-
Sự an toàn của khách hàng phụ thuộc vào … của bạn:
A-
Kiến thức
B-
Những câu hỏi
C-
Những quan sát
D-
Tất cả các câu trên
6-
Phân tích và các khuyến cáo là hai phần của việc … khách hàng:
A-
Dịch vụ
B-
Dịch vụ chăm sóc bàn và móng tay
C-
Tư vấn
D-
Quy trình
7-
Trong một cuộc tư vấn, bạn cần đánh giá tất cả các khía cạnh ngoại trừ:
A-
Sức khỏe của khách hàng
B-
Da của khách hàng
C-
Cách sống của khách hàng
D-
Kiểu tóc của khách hàng
8-
Cuộc nói chuyện mà bạn thực hiện với khách hàng trước khi bắt đầu dịch vụ được gọi là:
A-
Tán gẫu
B-
Tư vấn khách hàng
C-
Ghi nhận dịch vụ
D-
Hành vi
9-
Khi kỹ thuật viên móng của khách hàng không có mặt, khách hàng có thể được phục vụ bằng cách tham khảo đến:
A-
Người tạo mẫu tóc của khách hàng
B-
Thẩm mỹ viện trước đây đã phục vụ họ
C-
Các chỉ thị của người chủ
D-
Hỗ trợ dịch vụ của khách hàng
10-
Biết về sức khỏe tổng quát của khách hàng sẽ cho biết sự an toàn của việc thực hiện:
A-
Chăm sóc bàn và móng tay cơ bản
B-
Chăm sóc bàn và móng chân cơ bản
C-
Mát xa bàn tay hoặc bàn chân
D-
Gỡ phần da quanh móng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 908. Đăng: 19-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG