GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Chăm Sóc Bàn Tay Và Móng Tay - 04
Tên thường dùng của cây đẩy bằng thép là: a. Kềm cắt da b. Cây đẩy da c. Que gỗ cam d. Thanh giũa giấy.... Thanh giũa giấy, que gỗ cam, bông gòn là các vật dụng: a. Có thể tái sử dụng b. Diệt khuẩn c. Dùng một lần d. Đắt giá.... Dụng cụ làm móng bao gồm tất cả các thứ sau ngoại trừ: a. Máy sấy móng điện b. Que gỗ cam c. Cây đẩy thép d. Giũa móng bằng kim loại.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:00:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tên thường dùng của cây đẩy bằng thép là:
A-
Kềm cắt da
B-
Cây đẩy da
C-
Que gỗ cam
D-
Thanh giũa giấy
2-
Thanh giũa giấy, que gỗ cam, bông gòn là các vật dụng:
A-
Có thể tái sử dụng
B-
Diệt khuẩn
C-
Dùng một lần
D-
Đắt giá
3-
Dụng cụ làm móng bao gồm tất cả các thứ sau ngoại trừ:
A-
Máy sấy móng điện
B-
Que gỗ cam
C-
Cây đẩy thép
D-
Giũa móng bằng kim loại
4-
Miếng đệm tay cho khách hàng có thể được lót đệm bởi kỹ thuật viên từ:
A-
Một chiếc gối
B-
Khăn
C-
Miếng bọt biển
D-
Cuộn bông
5-
Bát rửa ngón tay dùng để ngâm các ngón tay của khách hàng trong nước ấm và:
A-
Chất sát trùng
B-
Xà bông rửa chén bát
C-
Cồn
D-
Xà bông diệt khuẩn
6-
Bóng đèn với công suất lớn sẽ gây cản trở cho sản phẩm trong khi thực hiện:
A-
Làm móng bột
B-
Chăm sóc bàn và móng chân
C-
Làm vệ sinh ướt
D-
Thay đổi nước sơn
7-
Bóng đèn với công suất nhỏ không đử để:
A-
Chiếu đủ sáng
B-
Làm khô nước sơn
C-
Làm ấm các móng tay của khách hàng
D-
Diệt khuẩn
8-
Đèn trên bàn làm móng nên có bóng với công suất:
A-
40 wat
B-
50 wat
C-
60 wat
D-
100 wat
9-
Các công cụ được sử dụng trong công nghệ móng được gọi là:
A-
Dụng cụ
B-
Chi phí chung
C-
Thiết bị
D-
Vật liệu
10-
Số lượng loại công cụ dùng trong công nghệ móng là:
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 795. Đăng: 19-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG