GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Giũa Điện - 02
Lực kháng của khoan điện khi đầu mũi khoan xoay gọi là: a. Mô men xoay b. Mô men kháng dôi (residual resistance) c. RPM d. Mô men kháng (turning resistance).... Kỹ thuật viên móng bình thường dùng máy ở mức: a. 1000-2000RPM b. 5000-15000RPM c. 1000-30000RPM d. Không có đáp án đúng..... Nếu một mũi khoan quay ở mức 5000RPM, điều đó có nghia là đang khoan vào móng: a. 5000lần/phút b. 5000lần/5phút c. 5000lần/10phút d. 5000lần/giờ....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:10:41(Server time)
Số câu hỏi: 11.   Tổng điểm: 11
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Lực kháng của khoan điện khi đầu mũi khoan xoay gọi là:
A-
Mô men xoay
B-
Mô men kháng đối (residual resistance)
C-
RPM
D-
Mô men kháng (turning resistance)
2-
Kỹ thuật viên móng bình thường dùng máy ở mức:
A-
1000-2000RPM
B-
5000-15000RPM
C-
1000-30000RPM
D-
Không có đáp án đúng
3-
Nếu một mũi khoan quay ở mức 5000RPM, điều đó có nghĩa là đang khoan vào móng:
A-
5000lần/phút
B-
5000lần/5phút
C-
5000lần/10phút
D-
5000lần/giờ
4-
RPM thay thế cho:
A-
Động cơ lực chống thấm (repellent power motor)
B-
Quay/phút (Rotating per minute)
C-
Số vòng/phút (revolutions per minute)
D-
Chuyển động lực quay (rotary power movement)
5-
Giũa điện được sử dụng để tiết kiệm thời gian và:
A-
Các kỹ năng
B-
Tập luyện
C-
Tiền bạc
D-
Năng lượng
6-
Máy được sử dụng thường xuyên nhất trong công nghệ móng là:
A-
Máy dùng dây cáp
B-
Máy gắn vi động cơ
C-
Máy dùng dây curoa
D-
Máy dùng pin
7-
Các nguyên nhân do nhiệt có thể bắt nguồn từ:
A-
Lực ấn quá mạnh
B-
Tập luyện quá ít
C-
Di chuyển mũi khoan liên tục
D-
Tập luyện quá nhiều
8-
Nhiệt được gây ra bởi:
A-
Quá ít cọ sát
B-
Lực ấn quá mạnh
C-
Lực ấn quá nhẹ
D-
Không có cọ sát
9-
Các cách thường gây ra tổn hại cho móng là bởi các vòng rãnh móng do giũa và:
A-
Tập luyện
B-
Nhiệt độ
C-
Các rãnh móng do giũa
D-
Lạnh
10-
Giũa điện có làm hư hỏng móng không?
A-
Không, nếu sử dụng đúng cách
B-
Có, luôn luôn trong một chừng mực nào đó
C-
Phần lớn là làm hỏng
D-
Không bao giờ
11-
AEFM được thành lập để xây dựng các tiêu chuẩn về giũa điện vào năm:
A-
1996
B-
1997
C-
1986
D-
1998
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1025. Đăng: 19-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG