GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 89
Ban đầu IQ được tính là thương số giữa tuổi trí tuệ và tuổi thực tế nhân với 100, tuy nhiên cách tích này nhanh chóng bộc lộ những khuyết điểm nên được phát triển thành các cách tính phổ biến theo độ lệch chuẩn 15, 16, 24.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:24:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn hình bổ sung cho góc khuyết:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
2-
Cho hình sau:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:
A-
Hình số 1
B-
Hình số 2
C-
Hình số 3
D-
Hình số 4
E-
Hình số 5
3-
Tìm số điền vào dấu chẩm hỏi:
A-
Số 78
B-
Số 65
C-
Số 70
D-
Số 94
E-
Số 27
F-
Số 30
4-
Mệnh đề kết luận trong đoạn luận văn sau đúng hay sai:
Tất cả những chiếc đồng hồ đều là nấm độc
Tất cả nấm độc đều có 15 cái móng
Một số nấm độc tạo ra máy vidio
Tất cả bánh xốp tạo ra máy vidio
Nhưng không có cái nào có 15 móng là bánh xốp.
Vậy: Không chiếc đồng hồ nào tạo ra máy vidio.
A-
Đúng
B-
Sai
5-
Trong các hình dưới đây, hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
6-
Mỗi chấm biểu thị một con số mà bạn phải tìm ra để bổ túc cho dãy số:
3 6 5 10 9 .
A-
Số 8
B-
Số 17
C-
Số 18
D-
Số 7
E-
Số 14
7-
Đầu năm học, cô giáo dự định sắp xếp chỗ ngồi cho lớp học. Cô định xếp mỗi bàn 3 em, như vậy thì 4 em không có chỗ ngồi, còn nếu xếp mỗi bàn 4 em thì còn trống một bàn. Hỏi: Trong lớp có bao nhiêu bàn và số học sinh của lớp là bao nhiêu?
A-
9 cái bàn và 32 học sinh
B-
8 cái bàn và 28 học sinh
C-
7 cái bàn và 24 học sinh
D-
12 cái bàn và 37 học sinh
8-
Hiện giờ Mai 4 tuổi, chị gái của Mai gấp 3 lần tuổi Mai. Hỏi khi tuổi của chị Mai gấp hai lần tuổi Mai thì chị gái Mai bao nhiêu tuổi?
A-
14 tuổi
B-
16 tuổi
C-
18 tuổi
D-
22 tuổi
E-
24 tuổi
9-
Cho hình sau:

Hãy tìm hình thích hợp thay thế vào dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
10-
Sơn vừa đứng thứ 15 từ dưới lên vừa đứng thứ 15 từ trên xuống trong cuộc thi đấu cầu lông. Hỏi có bao nhiêu người tham gia thi đấu?
A-
30 người
B-
31 người
C-
29 người
D-
32 người
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 924. Đăng: 20-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG