GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Phong Cách Sáng Tạo Nails - 02
Khi gắn lá kim loại, bạn phải sơn móng đầu tiên và để nó: a. Còn ướt b. Cảm giác dính khi chạm c. Còn ẩm d. Khô hoàn toàn..... Khi gắn đá quý bạn nên thực hiện chấm nhẹ (quét nhẹ) nước sơn phủ ngoài hoặc chất gắn kín nghệ thuật móng lên: a. Que gỗ cam của bạn b. Hạt đá quý của bạn c. Móng d. Cây nhíp của bạn.... Màu tương đồng là: a. Cách nhau hai khoảng trên bảng màu b. Cách nhau ba khoảng trên bảng màu c. Cạnh tranh trên bảng màu d. Đối diện nhau như trên bảng màu.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:29:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi gắn lá kim loại, bạn phải sơn móng đầu tiên và để nó:
A-
Còn ướt
B-
Cảm giác dính khi chạm
C-
Còn ẩm
D-
Khô hoàn toàn
2-
Khi gắn đá quý bạn nên thực hiện chấm nhẹ (quét nhẹ) nước sơn phủ ngoài hoặc chất gắn kín nghệ thuật móng lên:
A-
Que gỗ cam của bạn
B-
Hạt đá quý của bạn
C-
Móng
D-
Cây nhíp của bạn
3-
Màu tương đồng là:
A-
Cách nhau hai khoảng trên bảng màu
B-
Cách nhau ba khoảng trên bảng màu
C-
Cạnh tranh trên bảng màu
D-
Đối diện nhau như trên bảng màu
4-
Màu trắng không được xem là một màu mà nó được định nghĩa như:
A-
Sự thiếu ánh sáng
B-
Sự hiện diện của ánh sáng
C-
Sự thiếu tất cả các màu
D-
Một bóng mờ toàn thể
5-
Tất cả các màu được trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ bằng nhau trong điều kiện không ánh sáng tạo ra màu:
A-
Đỏ
B-
Đen
C-
Xanh dương
D-
Nâu
6-
Khi cả màu bổ sung bị cái nọ chồng lên cái kia thì chúng:
A-
Loại bỏ lẫn nhau
B-
Làm đẹp lẫn nhau
C-
Trông huyền ảo
D-
Cho thấy sự hòa quyện
7-
Màu nâu xám nhạt được tạo ra từ việc trộn các phần bằng nhau của tất cả:
A-
Màu thứ cấp
B-
Màu cấp ba (màu tam cấp)
C-
Màu bổ sung
D-
Màu sơ cấp
8-
Các màu nằm đối xứng nhau trong bảng màu là:
A-
Màu thứ cấp
B-
Màu cấp ba (màu tam cấp)
C-
Màu bổ sung
D-
Màu sơ cấp
9-
Các màu được phát triển bằng việc trộn các phần bằng nhau của một màu sơ cấp và một trong những màu gần nó nhất là:
A-
Màu sơ cấp
B-
Màu thứ cấp
C-
Màu cấp ba (màu tam cấp)
D-
Màu bổ sung
10-
Màu thứ cấp bao gồm tất cả ngoại trừ:
A-
Xanh dương
B-
Vàng
C-
Cam
D-
Xanh lá cây
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1244. Đăng: 20-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG