GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 02
Danh mục các dịch vụ đã thực hiện các sản phẩm bán cho mỗi khách hàng được gọi là: a. Mức độ vật liệu b. Hồ sơ kiểm kê c. Hồ sơ dịch vụ khách hàng d. Thu nhập tổng..... Các ghi chép sổ sách giúp so sánh việc sử dụng các vật tư với các dịch vụ được gọi là: a. Bản kiểm kê b. Các cấp độ vật liệu và vật tư c. Các ghi chép dịch vụ khách hàng d. Thu nhập tổng..... Thu nhập bạn kiếm được trừ đi tất cả các khoản chi phí được gọi là: a. Chi phí tổng b. Khoản giữ lại c. Thuế được hoãn.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:48:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Danh mục các dịch vụ đã thực hiện các sản phẩm bán cho mỗi khách hàng được gọi là:
A-
Mức độ vật liệu
B-
Hồ sơ kiểm kê
C-
Hồ sơ dịch vụ khách hàng
D-
Thu nhập tổng
2-
Các ghi chép sổ sách giúp so sánh việc sử dụng các vật tư với các dịch vụ được gọi là:
A-
Bản kiểm kê
B-
Các cấp độ vật liệu và vật tư
C-
Các ghi chép dịch vụ khách hàng
D-
Thu nhập tổng
3-
Thu nhập bạn kiếm được trừ đi tất cả các khoản chi phí được gọi là:
A-
Chi phí tổng
B-
Khoản giữ lại
C-
Thuế được hoãn
D-
Thu nhập ròng
4-
Các ghi chép hàng tồn kho hàng ngày giúp nhanh chóng phát hiện sự tổn hao vật tư và sản phẩm bán lẻ do:
A-
Trộm cắp
B-
Nhiệt
C-
Lạnh
D-
Quá hạn sử dụng
5-
Các ghi chép hàng tháng có thể trở thành nguồn thông tin quý giá cho việc:
A-
Đảm bảo thu nhập
B-
Xác định các tháng kinh doanh cao điểm và tháng kinh doanh chậm
C-
Mua các vật tư
D-
Tăng giá
6-
Cuốn sổ chi trả, các chi phiếu đã hủy, các ghi chép hàng tháng và hàng năm, các ghi chép kiểm kê tài sản và dịch vụ được dùng trong việc nộp tờ khai thuế và thường được lưu giữ trong vòng ít nhất:
A-
2 năm
B-
5 năm
C-
10 năm
D-
20 năm
7-
Các thẻ bán hàng, sổ lịch hẹn và các ghi chép tiền mặt nhỏ hàng ngày luôn được giữ trong hồ sơ trong vòng:
A-
Một năm
B-
Năm năm
C-
Mười năm
D-
Hai mươi năm
8-
Để giúp giữ các ghi chép tài chính chính xác, hầu hết các thẩm mỹ viện sử dụng:
A-
Bút mực tẩy được
B-
Dịch vụ kế toán
C-
Hệ thống cam kết nhận trả đúng hẹn (honor system)
D-
Sổ nhận sao chép lại (duplicate receipt book)
9-
Là một người thuê chỗ, bạn nên ghi chép thời gian biểu mỗi ngày trong:
A-
Cuốn sổ lịch hẹn chủ của thẩm mỹ viện
B-
Sổ ghi thuế
C-
Máy tính
D-
Lịch hẹn cá nhân
10-
Các phí tổn của bạn làm việc trong một thẩm mỹ viện có thể bao gồm tất cả những thứ sau đây ngoại trừ:
A-
Sửa xe
B-
Trang thiết bị
C-
Các vật tư
D-
Sách/tạp chí chuyên môn
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1337. Đăng: 20-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG