GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 03
Thu nhập là bao gồm những thứ sau đây ngoại trừ: a. Tiền trợ cấp b. Các phí tổn c. Khoản giữ lại d. Tiền boa.... Tiền bạn làm ra là: a. Tiền công b. Các phí tổn c. Thuế d. Tiền boa.... Sau một cuộc phỏng vấn, các kỹ năng nhắc lại tốt nên được gửi tới nhà tuyển dụng tiềm năng trong hình thức một: a. Cuộc điện thoại b. Email (thư điện tử) c. Một mẩu tin nhắn cảm ơn d. Một chuyến viếng thăm không báo trước......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:19:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thu nhập là bao gồm những thứ sau đây ngoại trừ:
A-
Tiền trợ cấp
B-
Các phí tổn
C-
Khoản giữ lại
D-
Tiền boa
2-
Tiền bạn làm ra là:
A-
Tiền công
B-
Các phí tổn
C-
Thuế
D-
Tiền boa
3-
Sau một cuộc phỏng vấn, các kỹ năng nhắc lại tốt nên được gửi tới nhà tuyển dụng tiềm năng trong hình thức một:
A-
Cuộc điện thoại
B-
Email (thư điện tử)
C-
Một mẩu tin nhắn cảm ơn
D-
Một chuyến viếng thăm không báo trước
4-
Một lá thư gửi đến người phỏng vấn (người chủ) thẩm mỹ viện nói với họ tại sao bạn thích làm việc trong thẩm mỹ viện của họ, mô tả ngắn gọn các năng lực của bạn và yêu cầu một cuộc phỏng vấn được gọi là:
A-
Lá thư yêu cầu sơ yếu lý lịch
B-
Lá thư mở đầu
C-
Thư tự giới thiệu
D-
Thư thông tin
5-
Những người mà nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn có thể liên hệ để chứng nhận các khả năng của bạn được biết như:
A-
Sự tham khảo
B-
Các thành viên trong gia đình
C-
Những người bảo lãnh
D-
Nơi tiếp xúc
6-
Một bản tóm tắt được viết về công việc của bạn, kinh nghiệm học thuật, và các khả năng của bạn đối với một công việc được gọi là:
A-
Sơ yếu lý lịch
B-
Hội thảo
C-
Cuộc phỏng vấn
D-
Đánh giá tư vấn
7-
Ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng tiềm năng có về bạn xuất phát từ tất cả những điều sau đây ngoại trừ:
A-
Quần áo của bạn
B-
Hạt đá quý của bạn
C-
Tóc của bạn
D-
Cây nhíp của bạn
8-
Cuộc nói chuyện giữa bạn với nhà tuyển dụng tiềm năng ở đó thông tin được trao đổi gọi là:
A-
Quá trình tiêu hao nặng
B-
Phỏng vấn
C-
Quá trình truyền đạt
D-
Thông điệp tuyên bố
9-
Là người thuê nhân công thẩm mỹ viện, chủ thẩm mỹ viện chịu trách nhiệm:
A-
Giữ lại các loại thuế thích hợp
B-
Chỉ trả an sinh xã hội
C-
Chỉ giữ lại các thuế liên bang
D-
Chỉ giữ lại các thuế tiểu bang
10-
Trong thực tế, những người thuê chỗ làm chủ kinh doanh của chính họ và chịu trách nhiệm:
A-
Trả tiền thuê nhà
B-
Trả tiền các hóa đơn dịch vụ công cộng
C-
Trả tiền các hóa đơn điện thoại
D-
Trả tiền thuế làm việc độc lập
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1308. Đăng: 20-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG