GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Đề Kiểm Tra Nails     Kiểm tra tổng quát     Kiến thức căn bản   

Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 04
Khi một cá nhân thuê chỗ trong thẩm mỹ viện, việc này là: a. Tiền hoa hồng b. Thuê chỗ c. Tiền công theo giờ d. Tiền công theo giờ và tiền hoa hồng..... Khi thẩm mỹ viện trả cho bạn phần trăm nhất định của số đô la được tạo ra cho thẩm mỹ viện bạn đang nhận: a. Tiền công theo giờ b. Tiền lương c. Tiền hoa hồng d. Tiền công theo giờ và tiền hoa hồng...... Sự chi trả cho các dịch vụ thực hiện được biết như: a. Tiền công b. Tiền boa (tip) c. Các thuế d. Các phí tổn.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:49:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi một cá nhân thuê chỗ trong thẩm mỹ viện, việc này là:
A-
Tiền hoa hồng
B-
Thuê chỗ
C-
Tiền công theo giờ
D-
Tiền công theo giờ và tiền hoa hồng
2-
Khi thẩm mỹ viện trả cho bạn phần trăm nhất định của số đô la được tạo ra cho thẩm mỹ viện bạn đang nhận:
A-
Tiền công theo giờ
B-
Tiền lương
C-
Tiền hoa hồng
D-
Tiền công theo giờ và tiền hoa hồng
3-
Sự chi trả cho các dịch vụ thực hiện được biết như:
A-
Tiền công
B-
Tiền boa (tip)
C-
Các thuế
D-
Các phí tổn
4-
Trong một viện thẩm mỹ chuyên về móng, bạn có cơ hội để trao đổi với các kỹ thuật viên khác cũng như là tiềm năng đối với:
A-
Gia tăng việc kinh doanh của bạn
B-
Bị phơi nhiễm các khuẩn bệnh
C-
Hít thở khí độc
D-
Có sự cạnh tranh
5-
Một bất lợi của cá thẩm mỹ viện, dịch vụ toàn diện đối với các kỹ thuật viên làm móng là:
A-
Chăm sóc tóc
B-
Chăm sóc da
C-
Không có đủ khách hàng
D-
Không có người thay thế khi vắng mặt
6-
Thẩm mỹ viện cung cấp dịch vụ toàn diện trung bình có thể thuê số kỹ thuật viên làm móng:
A-
Một
B-
Ba
C-
Năm
D-
Bảy
7-
Ngành công nghiệp chăm sóc móng hàng năm thực hiện kinh doanh tiêu tốn gần:
A-
1 triệu đô la
B-
5 triệu đô la
C-
2 tỉ đô la
D-
6 tỉ đô la
8-
Một trong những bước căn bản của việc bán hàng là:
A-
Nói nhanh
B-
Hiểu biết sản phẩm
C-
Vẫy bàn tay vòng tròn
D-
Chào hàng những kích cỡ nhỏ nhất
9-
Các kỹ thuật viên làm móng thành công là những người chuyên nghiệp có kỹ năng cao và:
A-
Rất nghệ sĩ
B-
Tốt trong lưu giữ sổ sách
C-
Người bán hàng tốt
D-
Những người quản lý thẩm mỹ viện
10-
Những người mà nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn có thể liên hệ để chứng nhận các khả năng của bạn được biết như:
A-
Những người bảo lãnh
B-
Các thành viên trong gia đình
C-
Nơi tiếp xúc
D-
Sự tham khảo
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1280. Đăng: 20-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG