GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 91
Trong thế kỉ 20, chỉ số IQ trung bình của con người tăng lên một cách rất chậm: đó được gọi là hiệu ứng Flynn. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn những sự thay đổi đó thể hiện chính xác sự thông minh dần thêm của con người. Trung bình chỉ số IQ trong một đời người hầu như không tăng hay giảm. Tuy nhiên vẫn có một ít người trải qua những sự thay đổi rất lớn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:31:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình sau:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
2-
Mỗi chấm biểu thị một con số mà bạn phải tìm ra để bổ túc dãy số:
A-
Số 56 và số 55
B-
Số 50 và số 55
C-
Số 51 và số 52
D-
Số 18 và số 22
3-
Cả trâu lẫn bò có 26 con.
Cả bò lẫn ngựa có 30 con.
Cả ngựa lẫn trâu có 34 con.
Tính số con mỗi loại.
A-
10 con trâu, 11 con bò và 18 con ngựa
B-
16 con trâu, 10 con bò và 14 con ngựa
C-
13 con trâu, 17 con bò và 20 con ngựa
D-
13 con trâu, 12 con bò và 21 con ngựa
E-
15 con trâu, 11 con bò và 19 con ngựa
4-
Trong một cuộc đấu bóng gồm 6 cầu thủ, kéo dài trong 40 phút, có 4 cầu thủ dự bị. Họ thay thế lẫn nhau, sao cho tất cả các cầu thủ, kể cả cầu thủ dự bị đều được ra sân đấu trong cùng độ dài thời gian. Vậy mỗi người được ra sân trong bao lâu?
A-
6 phút
B-
12 phút
C-
18 phút
D-
22 phút
E-
24 phút
5-
Mệnh đề kết luận trong đoạn luận sau đúng hay sai:
Tất cả chiếc hộp là đàn ghita
Tất cả đàn ghita đều là đồ vật
Một số đồ vật có chân vịt.
Vậy: Một số chiếc hộp có chân vịt.
A-
Đúng
B-
Sai
6-
Điền số còn thiếu vào dãy số sau:
4, 12, 8, 24, 16, ?
A-
Số 26
B-
Số 32
C-
Số 48
D-
Số 52
7-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
8-
Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang số chẵn trong tháng). Hãy tính xem ngày 20 của tháng đó là thứ mấy trong tuần?
A-
Thứ 2
B-
Thứ 3
C-
Thứ 4
D-
Thứ 5
E-
Thứ 6
F-
Thứ 7
9-
Tìm hình có đặc điểm khác với các hình còn lại:
A-
Chữ A
B-
Chữ Z
C-
Chữ F
D-
Chữ N
E-
Chữ E
10-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 935. Đăng: 21-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG