GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 92
Yếu tố môi trường đóng vai trò rất lớn trong nhiệm vụ xác định trí thông minh trong một số trường hợp. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý trong lúc nhỏ được cho là rất quan trọng; sự dinh dưỡng kém có thể làm suy giảm trí thông minh. Một số nghiên cứu khác về yếu tố môi trường còn cho rằng thai phụ trước khi sinh hay cho con bú nếu tiếp xúc với những loại độc tố hay thiếu các vitamin và muối khoáng quan trọng có thể ảnh hưởng đến IQ của đứa bé. Trong xã hội đã phát triển, môi trường trong gia đình có thể tạo ra 25% sự khác biệt. Tuy nhiên, khi lớn lên, điều này hầu như biến mất. Do đó, trong một xã hội đang phát triển càng hiện đại hơn, trí thông minh của con người càng di truyền.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:07:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tôi và bạn gái tôi thường gặp nhau vào buổi trưa chủ nhật mỗi tuần. Lần đầu, cô ấy đến nơi lúc 12:30. Lần hai, cô ấy đến lúc 13:20. Lần tiếp đó cô ấy đến lúc 14:30 rồi 16:00. Vậy lần sau nữa cô ấy phải đến lúc mấy giờ?
A-
16:50
B-
17:20
C-
17:50
D-
18:00
2-
Trong các hình cho sau, hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
3-
Tuổi hiện nay của người anh gấp 4 lần tuổi em lúc anh bằng tuổi em hiện nay.Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tuổi anh và tuổi em cộng lại bằng 85. Hãy tính tuổi sau này của mỗi người?.
A-
Anh 55 tuổi và em 30 tuổi
B-
Anh 50 tuổi và em 35 tuổi
C-
Anh 52 tuổi và em 33 tuổi
D-
Anh 53 tuổi và em 32 tuổi
4-
Mỗi chấm biểu thị cho một con số mà bạn phải tìm ra để bổ túc dãy số sau:
A-
Số 14
B-
Số 16
C-
Số 18
D-
Số 19
E-
Số 20
F-
Số 22
5-
Hình nào trong 6 hình phía dưới có thể điền vào dãy hình phía trên?:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
6-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
G-
Hình 7
H-
Hình 8
7-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi:
A-
Số 9
B-
Số 11
C-
Số 13
D-
Số 15
E-
Số 16
8-
Ba bạn Mai, Hồng, Đào làm được tất cả 680 bông hoa. Thời gian Hồng dùng để làm hoa gấp 3 lần thời gian Mai làm và tổng số thời gian của cả ba bạn dùng đề làm hoa hết tất cả 45 phút. Hỏi mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa, biết rằng cứ 1 phút thì:
Mai làm được 17 bông hoa.
Hồng làm được 15 bông hoa.
Đào làm được 12 bông hoa.
A-
Mai làm được 150 bông hoa, Hồng làm được 450 bông hoa, Đào làm được 80 bông hoa.
B-
Mai làm được 160 bông hoa, Hồng làm được 460 bông hoa, Đào làm được 60 bông hoa.
C-
Mai làm được 140 bông hoa, Hồng làm được 470 bông hoa, Đào làm được 70 bông hoa.
D-
Mai làm được 100 bông hoa, Hồng làm được 450 bông hoa, Đào làm được 130 bông hoa.
E-
Mai làm được 170 bông hoa, Hồng làm được 450 bông hoa, Đào làm được 60 bông hoa.
9-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
10-
Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi:
0, 3, 8, 15, ?
A-
Số 17
B-
Số 19
C-
Số 21
D-
Số 24
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 942. Đăng: 21-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG