GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 93
Những ảnh hưởng của môi trường lên gene cũng được nghiên cứu. Điều này cũng được coi là một yếu tố môi trường, nhưng thay vì xác phụ thuộc của IQ vào gene, người ta nghiên cứu sự phụ thuộc giữa gene vào môi trường. Một trong số những nghiên cứu trên cho rằng 40% sự khác nhau trong một gia đình là do sự biến dị của gene.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:07:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một người bắt đầu công việc kinh doanh với ngày đầu tiên kiếm được 1 đôla, ngày thứ hai người ấy kiếm được 3 đôla, ngày thứ ba là 5 đôla, ngày thứ tư là 7 đôla, cứ tiếp tục như vậy, hỏi người ấy kiếm được bao nhiêu sau 50 năm? (Giả sử các năm đều có chính xác 365 ngày)
A-
300.500.000 đôla
B-
320.092.000 đôla
C-
333.062.500 đôla
D-
345.082.500 đôla
2-
Điền số thích hợp vào ô trống:
A-
Số 89
B-
Số 87
C-
Số 85
D-
Số 83
E-
Số 81
3-
Anh hơn em 3 tuổi. Tuổi anh hiện nay gấp rưỡi lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tuổi hiện nay của mỗi người?
A-
Anh 21 tuổi, em 18 tuổi.
B-
Anh 19 tuổi, em 16 tuổi.
C-
Anh 18 tuổi, em 15 tuổi.
D-
Anh 15 tuổi, em 12 tuổi.
4-
Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 bé ăn trong 20 ngày. Nay có một số em mới đến nên số ngày giảm đi 4 ngày. Hỏi có bao nhiêu em mới đến thêm?
A-
25 em
B-
26 em
C-
30 em
D-
32 em
E-
34 em
5-
Mỗi chấm biểu thị một con số mà bạn phải tìm ra để bổ túc cho dãy số:
A-
Số 9 và số 10
B-
Số 12 và số 13
C-
Số 14 và số 15
D-
Số 15 và số 16
6-
Hình nào trong tám hình phía dưới tương ứng với hình bị thiếu ở phía trên?:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
G-
Hình 7
H-
Hình 8
7-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
G-
Hình 7
H-
Hình 8
8-
Hình nào trong 6 hình dưới đây có thể bổ túc vào dãy hình phía trên?:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
9-
Giá tiền 4 quyển sách nhiều hơn giá tiền 8 quyển vở 4.000đồng. Giá tiền 12 quyển sách nhiều hơn giá tiền 9 quyển vở 42.000 đồng. Tính gián tiền mỗi quyển sách, quyển vở?
A-
Quyển sách giá 5.500 đồng, quyển vở giá 2.000 đồng.
B-
Quyển sách giá 5.000 đồng, quyển vở giá 2.000 đồng.
C-
Quyển sách giá 4.000 đồng, quyển vở giá 3.000 đồng.
D-
Quyển sách giá 6.000 đồng, quyển vở giá 3.000 đồng.
E-
Quyển sách giá 7.000 đồng, quyển vở giá 4.000 đồng.
10-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp trong các hình sau để thay thế cho dấu chấm hỏi:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 952. Đăng: 21-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG