GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 95
Nghiên cứu của Tambs cùng những cộng sự (1989) cho thấy rằng bằng cấp đạt được, nghề nghiệp cũng như IQ là di truyền được; và hơn nữa cho thấy rằng gene ảnh hưởng rất lớn lên thành công trong học tập, khoảng 25% nghề nghiệp và gần 50% biến dị về gene lên IQ. Rowe cùng những cộng sự trong công trình nghiên cứu năm 1987 cho rằng sự không đồng đều trong thu nhập và giáo dục đến hầu hết từ gene, và các yếu tố môi trường chỉ có vai trò rất phụ.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:22:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm số điền vào dấu chấm hỏi:
A-
Số 9
B-
Số 10
C-
Số 11
D-
Số 12
E-
Số 16
2-
Số nào tiếp theo dãy số sau:
100, 99, 97, 93, 85, ?
A-
Số 83
B-
Số 79
C-
Số 75
D-
Số 69
E-
Số 67
3-
Trong một bảng của Cup bóng đá thế giới 1994, tổng số điểm của 4 đội cộng lại bằng 16. Hỏi mấy trận thắng, mấy trận hòa?(Cách cho điểm như sau: đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm, hòa thì mỗi đội được 1 điểm).
A-
5 trận thắng và 4 trận hòa
B-
2 trận thắng và 3 trận hòa
C-
4 trận thắng và 2 trận hòa
D-
2 trận thắng và 1 trận hòa
E-
3 trận thắng và 4 trận hòa
4-
Trong các hình sau đây, hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
5-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp để thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
6-
Trong 6 hình được đánh số từ 1 tới 6, bạn thấy hình nào điền vào chỗ bị thiếu là hợp lý nhất?:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
7-
Một cành cây có thể đỡ được 3 người. John nặng gấp 2 lần Adam, Rachel nặng bằng một nửa Adam. Vậy John, Rachel và Adam đều có thể ngồi trên cành cây đó. Đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
8-
Trên một quãng đường dài 3km, người ta trồng cây hai bên đường theo thứ tự: 1 cây dương, 1 cây dương nữa, 1 cây bạch đàn rồi đến một cây tràm. Biết rằng cứ 20m lại trồng một cây và trồng cây ở hai đầu đường, hỏi phải dùng bao nhiêu cây mỗi loại?
A-
152 cây dương, 76 cây bạch đàn và 74 cây tràm
B-
143 cây dương, 69 cây bạch đàn và 65 cây tràm
C-
162 cây dương, 84 cây bạch đàn và 75 cây tràm
D-
150 cây dương, 74 cây bạch đàn và 72 cây tràm
9-
Điền số thích hợp vào chỗ trống:
A-
Số 3
B-
Số 4
C-
Số 5
D-
Số 6
E-
Số 7
10-
Một người du lịch rời khỏi thành phố, đi bộ hết 6 giờ và đi ngựa hết 5 giờ thì cách xa thành phố 80km. Lần sau người đó rời thành phố đi ngựa hết 11 giờ, rồi đi bộ quay trở lại thành phố hết 6 giờ thì lúc đó còn cách thành phố 64 km. Hãy tính xem khi đi ngựa, người đó đi được bao nhiêu km trong 1 giờ ?
A-
24km
B-
20km
C-
16km
D-
11km
E-
9km
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 980. Đăng: 21-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG