GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 100
Nhiền nguồn thông tin khác nhau cùng đồng ý ở một điểm là não trước đóng một vai trò quyết định trong việc hình thành những "dòng suy nghĩ". Những bệnh nhân có những vấn đề về não trước có kết quả IQ và chất trắng cũng đã được cho là có liên quan mật thiết với trí thông minh tổng quát.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:53:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nếu một số MÈO là CHÓ và tất cả LỢN là CHÓ, thì một số MÈO hẳn là LỢN. Câu trên là:
A-
Không đúng không sai
B-
Đúng
C-
Sai
2-
Tìm số còn thiếu?:
A-
Số 77
B-
Số 101
C-
Số 87
D-
Số 67
E-
Số 51
3-
Hình nào ở hàng dưới hợp logic với chuỗi hình hàng trên?:


A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
4-
Hai hình trên hợp lại sẽ tạo ra hình nào?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
5-
Tính số cây phải trồng ở hai bên của quãng đường từ cổng trường tiểu học đến cổng trường trung học cơ sở của thành phố, biết quãng đường dài 750m, cây nọ cách cây kia 15m và hai đầu đường đều là cổng trường nên không trồng cây.
A-
100 cây
B-
98 cây
C-
96 cây
D-
90 cây
6-
Số nào thay thế cho dấu (?):
A-
Số 8
B-
Số 9
C-
Số 10
D-
Số 11
E-
Số 12
F-
Số 13
7-
Quãng đường từ A tới B gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Một người đi từ A tới B hết 21 phút rồi trở về B đến A mất 24 phút. Hãy tính quãng đường AB biết vận tốc khi lên dốc là 2,5km/h và khi xuống dốc là 5km/h.
A-
3,75km
B-
3km
C-
2,5km
D-
2km
E-
1,75km
F-
1,25km
8-
Dùng chìa khóa (Key) dưới đây để làm các phép tính B, F, W với các giá trị bao xung quanh nó:
A-
B=31; F=55; W=31
B-
B=36; F=55; W=21
C-
B=39; F=50; W=19
D-
B=35; F=54; W=20
9-
Trung bình cộng của 3 số là 75. Nếu thêm 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba số đó?
A-
140; 25; 60
B-
150; 15; 60
C-
150; 25; 50
D-
130; 25; 70
10-
Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình đưới đây?:
A-
6 hình chữ nhật
B-
9 hình chữ nhật
C-
12 hình chữ nhật
D-
15 hình chữ nhật
E-
16 hình chữ nhật
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 982. Đăng: 25-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG