GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 104
Rất nhiều những nghiên cứu đang được tiến hành nhằm tìm hiểu nguyên nhân của sự phân bố IQ như thế, lý do của việc đó và độ chính xác của những bài kiểm tra IQ. Một số nhà khoa học cho rằng đó là do sự khác nhau trong những điều kiện kinh tế xã hội nhưng giả thiết trên vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:13:40(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
2-
Hình nào sau đây không phù hợp nhất?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
3-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
4-
Hình nào khác với 4 hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
5-

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
6-
Điền số vào dấu (?).
A-
Số 7
B-
Số 11
C-
Số 13
D-
Số 9
E-
Số 15
7-
Có một đống tiền xu, An lấy đi một nắm, thêm một nắm nữa, nửa nắm nữa và 1/4 nữa, cộng lại bằng 100. Hỏi mỗi nắm là bao nhiêu xu?
A-
50 xu
B-
46 xu
C-
39 xu
D-
36 xu
E-
35 xu
F-
25 xu
8-
Cha mẹ của Hùng có ba người con, một người tên là Tâm, một người tên là Cường. Hỏi người thứ ba tên gì?
A-
Cường
B-
Tâm
C-
Đức
D-
Tường
E-
Hùng
9-
Một người bán ba loại chanh gồm:
- 9kg chanh loại I
- 11 kg chanh loại II
- 7 kg chanh loại III
thì được tất cả 69.200 đồng. Giá 1 kg chanh loại I đắt hơn loại II là 800 đồng, hơn loại III là 1.200 đồng. Tính giá tiền 1kg chanh mỗi loại?
A-
Loại I: 3.200 đồng, loại II: 2.400 đồng, loại III: 2.000 đồng
B-
Loại I: 2.200 đồng, loại II: 1.400 đồng, loại III: 1.000 đồng
C-
Loại I: 4.200 đồng, loại II: 1.800 đồng, loại III: 600 đồng
D-
Loại I: 4.600 đồng, loại II: 2.200 đồng, loại III: 1.400 đồng
10-
Nếu ngày hôm qua là ngày mai của thứ Ba và ngày mai là ngày hôm qua của thứ Bảy thì ngày hôm nay là thứ mấy?
A-
Thứ Tư
B-
Thứ Năm
C-
Thứ Sáu
D-
Chủ Nhật
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 912. Đăng: 25-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG