GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 107
Một nghiên cứu năm 1995 bởi Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cũng không chỉ ra được sự khác biệt về IQ giữa hai giới. Những nghiên cứu thực hiện giữa thập niên 1990 chỉ ra rằng có sự khác biệt nhỏ giữa chỉ số IQ của nam và nữ. Một số liệu phân tích từ 2,404 người của "California Verbal Learning Test" kết luận rằng "Khi các biến trung gian được kiểm soát, những sự khác biệt về giới có xu hướng biến mất trong các bài test có lợi thế cho nam và có xu hướng phóng đại trong các bài test có lợi thế cho nữ".
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:15:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-

Tìm hình thích hợp điền vào chỗ trống:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
2-
Hãy tìm ra số khác loại?:
A-
Số 2
B-
Số 4
C-
Số 7
D-
Số 6
E-
Số 8
3-
Trong các hình sau, hình nào không phù hợp nhất?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
4-
Trong 5 hình sau, hình nào không giống các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
5-
Tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 12
B-
Số 11
C-
Số 9
D-
Số 7
E-
Số 6
F-
Số 5
6-
Mệnh đề kết trong đoạn luận sau đúng hay sai:
Tất cả bỏng ngô là ngựa.
Tất cả bỏng ngô có nút đỏ và thỉnh thoảng chơi bài bingo.
Bánh nướng thỉnh thoảng chơi bài bingo.
Kim cương là bánh nướng, vì vậy ngựa và kim cương thỉnh thoảng chơi bài bingo.
A-
Đúng
B-
Sai
7-
Cô Lan có 4 con gà mái. Cô nhận thấy rằng con gà thứ nhất cách 1 ngày đẻ 1 quả trứng, con thứ 2 cách 3 ngày đẻ 1 quả trứng, con thứ 3 cách 4 ngày đẻ 1 quả trứng và con thứ 4 cách 7 ngày đẻ 1 quả trứng. Một lần cô Lan lấy trong chuồng được 4 quả trứng và khoe với bà hàng xóm. Bà ta chúc mừng cô và hỏi: Số ngày ngắn nhất là mấy ngày (kể từ bây giờ) để cô có thể lấy được 4 quả trứng nữa?
A-
5 ngày tiếp theo sẽ nhận được 4 trứng
B-
4 ngày tiếp theo sẽ nhận được 4 trứng
C-
3 ngày tiếp theo sẽ nhận được 4 trứng
D-
2 ngày tiếp theo sẽ nhận được 4 trứng
8-
Hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
9-
Khoảng thời gian từ đầu tháng cho tới ngày đại hội Chi đội gấp 3 lần khoảng thời gian từ sau ngày đại hội Chi đội đến cuối tháng. Hỏi Chi đội tiến hành đại hội vào ngày nào,tháng nào?
A-
Ngày 7 tháng Một
B-
Ngày 14 tháng Một
C-
Ngày 14 tháng Hai
D-
Ngày 21 tháng Hai
E-
Ngày 14 tháng Ba
10-
Điền số vào dấu chấm hỏi?:
7, 49, 441, ?
A-
Số 499
B-
Số 441
C-
Số 194481
D-
Số 343
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1154. Đăng: 27-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG