GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 108
Một nghiên cứu của Richard Lynn năm 1999 trong đó ông phân tích số liệu từ một số bài test được xuất bản trước đó và phát hiện ra rằng chỉ số IQ trung bình của nam giới cao hơn của nữ giới khoảng 3-4 điểm IQ. Các phân tích quy mô lớn của Lynn thực hiện năm 2004 khảo sát sự khác biệt giới cũng chỉ ra nam giới có chỉ số IQ trung bình cao hơn nữ là 5.0 điểm IQ. Trong một nghiên cứu khác bởi Rushton phát hiện nam giới ở độ tuổi 17 - 18 tuổi có chỉ số IQ trung bình cao hơn 3.63 điểm so với nữ. Một nghiên cứu năm 2009 đo được khoảng cách là 3-5 điểm IQ cao hơn nghiêng về nam giới.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:49:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy tìm ra chữ khác loại?:
A-
Chữ S
B-
Chữ C
C-
Chữ G
D-
Chữ N
E-
Chữ Q
2-
Tìm số điền vào ô trống?:
A-
Số 18
B-
Số 16
C-
Số 15
D-
Số 10
E-
Số 9
F-
Số 0
3-
Tìm số còn thiếu?:
A-
Số 24
B-
Số 20
C-
Số 16
D-
Số 14
4-
Tìm số điền vào dấu chấm hỏi?:
A-
Số 43 và số 23
B-
Số 36 và số 23
C-
Số 36 và số 27
D-
Số 43 và số 27
5-
Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?:
A-
17 hình vuông
B-
16 hình vuông
C-
15 hình vuông
D-
14 hình vuông
E-
13 hình vuông
F-
12 hình vuông
6-
Cho hình:

Hãy tìm hình thích hợp trong các hình sau để điền vào chỗ trống?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
7-
Cho hình:

Chọn hình còn thiếu trong 4 hình sau:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
8-
Điền số vào dấu (?):
18, 10, 6, 4, ?
A-
Số 3
B-
Số 2
C-
Số 1
D-
Số 11
E-
Số 0
9-
Một xe khách khởi hành từ A để về với B với vận tốc 42km/h. Sau 10 phút một xe du lịch cũng bắt đầu đi từ A đuổi theo với vận tốc 58km/h. Biết cả hai xe đến B cùng một lúc, hãy tìm quãng đường từ A đến B?
A-
105,6 km
B-
103,5 km
C-
101,5 km
D-
100,5 km
E-
95,5 km
10-
Có hai kho thóc. Kho thứ nhất chứa 261 tạ 30kg. Kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 1560kg vì có ít hơn 24 bao. Biết rằng các bao nặng như nhau. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu bao thóc?
A-
Kho thứ nhất có 402 bao, kho thứ hai có 378 bao.
B-
Kho thứ nhất có 412 bao, kho thứ hai có 388 bao.
C-
Kho thứ nhất có 413 bao, kho thứ hai có 389 bao.
D-
Kho thứ nhất có 422 bao, kho thứ hai có 398 bao.
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1061. Đăng: 27-06-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG