GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Một cây bút giá 3500 đồng. Nếu mỗi học sinh mua 2 cây như thế thì 10 em mua hết bao nhiêu tiền?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:06:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tính nhẩm: 16 x 100 = ?
A-
1600
B-
160
C-
1060
D-
6000
2-
Kết quả của phép tính: 78 x 100 : 10 = ?
A-
78
B-
708
C-
7800
D-
780
3-
Chọn số thích hợp điền vào dấu .....:
(4 x 5)x 7 = (7 x 4) x .....
A-
20
B-
5
C-
7
D-
4
4-
Chọn phép toán đúng:
A-
50 = 10 x 7
B-
167 = 16 x 7
C-
5 x 80 = 40 x 10
D-
25 x 30 = 35 x 15
5-
Một cây bút giá 3500 đồng. Nếu mỗi học sinh mua 2 cây như thế thì 10 em mua hết bao nhiêu tiền?
A-
70000 đồng
B-
35000 đồng
C-
7000 đồng
D-
3500 đồng
6-
Tìm x biết: x : 200 = 3460
A-
x = 69200
B-
x = 692000
C-
x = 6920
D-
x = 692
7-
Một kho lương thực, đợt 1 nhập 40 bao gạo, mỗi bao nặng 70 kg. Đơt hai nhập 65 bao mỗi bao nặng 50 kg. Hỏi cả hai đợt kho nhập bao nhiêu ki-lô-gam?
A-
3530
B-
3125
C-
5050
D-
6050
8-
Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 48 dm2 = …… cm2?
A-
480 cm2
B-
48 cm2
C-
4800 cm2
D-
408 cm2
9-
Cho hai hình sau:
A-
Diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn diện tích hình vuông.
B-
Diện tích hình hình vuông nhỏ hơn diện tích chữ nhật.
C-
Diện tích hai hình bằng nhau.
D-
Diện tích hình chữ nhật gấp đôi diện tích hình vuông.
10-
Kết quả của phép tính: 8 x (7 + 3) = ?
A-
59
B-
80
C-
31
D-
800
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2607. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG