GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Mua 25 cây bút bi hết 37500 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua được 64 cây bút bi như thế?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:22:16(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Mua 25 cây bút bi hết 37500 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua được 64 cây bút bi như thế?
A-
25000 đồng
B-
64000 đồng
C-
89000 đồng
D-
96000 đồng
2-
Kết quả của phép tính: (51 x 11) x 215 = ?
A-
4488
B-
9537
C-
120615
D-
126015
3-
Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 590 dm2 = ……… m2 ……… dm2
A-
5m2 9dm2
B-
50m2 9dm2
C-
50m2 90dm2
D-
5m2 90dm2
4-
Một vòi nước trong 1 giờ 15 phút chảy được 9750 lít nước vào bể. Hỏi trung bình mỗi phút vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?
A-
130 lít
B-
1300 lít
C-
103 lít
D-
1030 lít
5-
Kết quả của phép chia: 3144 : 262 = ?
A-
22
B-
12
C-
20
D-
17
6-
Tìm x biết: 56475 : x = 251
A-
x = 252
B-
x = 522
C-
x = 225
D-
x = 215
7-
Một ôtô trong 4 giờ đi được 280 km, một xe máy trong 3 giờ đi được 105km. Hỏi trung bình mỗi giờ ôtô đi được nhanh gấp mấy lần xe máy?
A-
3 lần
B-
4 lần
C-
5 lần
D-
2 lần
8-
Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp được 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiều hơn sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp được bao nhiêu xe đạp?
A-
43800 xe đạp
B-
70700 xe đạp
C-
80700 xe đạp
D-
50700 xe đạp
9-
Kết quả của phép trừ: 865847 – 376758 = ?
A-
488089
B-
489089
C-
479089
D-
489189
10-
Năm nay học sinh của một trường A trồng được 325900 cây. Năm ngoái trồng được nhiều hơn năm nay 91700 cây. Hỏi cả hai năm học sinh trường A trồng được bao nhiêu cây?
A-
417600 cây
B-
509300 cây
C-
733500 cây
D-
743500 cây
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1771. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG