GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Mỗi bao gạo nặng 3 tạ. Một ô tô chở 9 tấn gạo thì chở được bao nhiêu bao như vậy?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:08:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
503g = ? …hg…g.
A-
50hg 3g
B-
5hg 3g
C-
500hg 3g
D-
5hg 30g
2-
Mỗi bao gạo nặng 3 tạ .Một ô tô chở 9 tấn gạo thì chở được bao nhiêu bao như vậy?
A-
90 bao
B-
900 bao
C-
30 bao
D-
270 bao
3-
phút = ? giây.
A-
15 giây
B-
20 giây
C-
25 giây
D-
30 giây
4-
2500 năm = ? thế kỷ.
A-
25
B-
500
C-
250
D-
50
5-
5 phút 40 giây = ? giây.
A-
540
B-
340
C-
3040
D-
405
6-
Năm 1459 thuộc thế kỷ thứ mấy?
A-
XII
B-
XIII
C-
XIV
D-
XV
7-
Một người đi xe máy trong phút được 324 m. Hỏi trong một giây người ấy đi được bao nhiêu mét?
A-
27 m
B-
12 m
C-
3888 m
D-
270 m
8-
Trung bình cộng của các số: 43 ; 166 ; 151 là:
A-
360
B-
180
C-
120
D-
12
9-
Số trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết một trong hai số đó bằng 17. Tìm số kia?
A-
3
B-
21
C-
11
D-
31
10-
Số trung bình cộng của hai số bằng 40. Biết rằng một trong hai số đó bằng 58. Tìm số kia?
A-
98
B-
18
C-
49
D-
22
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1768. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG