GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?
A. 720m
B. 640m
C. 800m
D. 900m
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:29:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?
A-
720m
B-
640m
C-
800m
D-
900m
2-
4m 4 dm = ................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
A-
440
B-
44
C-
404
D-
444
3-
Tìm x biết: 8462 - x = 762
A-
x = 8700
B-
x = 6700
C-
x = 7600
D-
x = 7700
4-
Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần?
A-
Thứ tư.
B-
Thứ sáu.
C-
Thứ năm.
D-
Thứ bẩy.
5-
Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:
A-
1011
B-
1001
C-
1000
D-
1111
6-
Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
A-
20 số
B-
16 số
C-
12 số
D-
10 số
7-
Số lẻ liền sau số 2007 là:
A-
2008
B-
2009
C-
2017
D-
2005
8-
Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?
A-
8 con
B-
10 con
C-
12 con
D-
22 con
9-
Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi
A-
33 tuổi
B-
35 tuổi
C-
34 tuổi
D-
25 tuổi
10-
Các phép tính dưới đây, phép tính nào là đúng:
A-
a : 1 = a
B-
b : 1 = 1
C-
a : 0 = 0
D-
1 : b = b
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1950. Đăng: 28-06-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG